Sobota, 22 luty 2020 
Imieniny:
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb Stoszowice dz. nr 230 o długości 0,300 km

Informujemy o sprostowaniu ogłoszenie o wyborze oferty - treść sprostowania w załączniku.

 

 Wójt Gminy SToszowice informuje, iz w prowadzonym postępowaniu najkorzytsniejszą ofertę złożyła firma EUROVIA POLSKA S.A. - pełna treśc ogłoszenia w załączniku. 

W związku z pojawiającymi pytanami do SIWZ Zamawiający odpowiada:

Pyt. 1. 

Przedmiar przewiduje wykonanie trzech zjazdów po stronie lewej i jednego po prawej, w terenie  faktycznie ilość wjazdów jest większa. Jaką ilość wjazdów należy wykonać ?

Większość przepustów na wjazdach nie posiada ścianek czołowych, czy ich wykonanie będzie należało do wykonawcy? 

 

Odp. 

- zadanie należy wykonać w zakresie i ilościach zgodnych z dokumentacją

 

 

 

Zamawiający informuje o zmianie treści SIWZ. Omyłkowo w SIWZ pojawiła się błedna nazwa zadania "Przebudowa drogi w miejscowości Różana" winno być "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb Stoszowice dz. nr 230 o długości 0,300 km" Zmiana dotyczy załaczników druku oferty. 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2020-02-19 15:35:46
  • Licznik odwiedzin: 17034014