Czwartek, 9 grudzień 2021 
Imieniny:

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Opis
1. Obwieszczenie z dn. 06 grudnia 2021 r. o zgromadzeniu dowodów i materiałów do sprawy znak: RR.6733.2.2021 2021-12-06 14:08 Anna Badecka aktualizacja treści
2. Obwieszczenie z dn. 06 grudnia 2021 r. o zgromadzeniu dowodów i materiałów do sprawy znak: RR.6733.2.2021 2021-12-06 14:08 Anna Badecka aktualizacja treści
3. Obwieszczenie z dn. 06 grudnia 2021 r. o zgromadzeniu dowodów i materiałów do sprawy znak: RR.6733.2.2021 2021-12-06 14:08 Anna Badecka dodanie artykułu
4. 2021 2021-12-06 14:08 Anna Badecka aktualizacja treści
5. 2021 2021-12-06 14:07 Anna Badecka aktualizacja treści
6. Zarządzenie nr 73/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 26 listopada 2021 r. 2021-12-06 09:04 Jakub Urbaś aktualizacja treści
7. Zarządzenie nr 73/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 26 listopada 2021 r. 2021-12-06 09:03 Jakub Urbaś dodanie artykułu
8. Zarządzenie nr 72/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 26 listopada 2021 r. 2021-12-06 09:03 Jakub Urbaś aktualizacja treści
9. Zarządzenie nr 72/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 26 listopada 2021 r. 2021-12-06 09:03 Jakub Urbaś dodanie artykułu
10. Konsulatcje programu współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 2021-12-03 10:53 Robert Sarna aktualizacja treści
11. Zapytanie ofertowe RR-271-37-2021: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. przebudowa dróg gminnych” 2021-12-03 10:09 Jakub Urbaś aktualizacja treści
12. Zapytanie ofertowe RR-271-37-2021: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. przebudowa dróg gminnych” 2021-12-03 10:08 Jakub Urbaś aktualizacja treści
13. Zapytanie ofertowe RR-271-37-2021: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. przebudowa dróg gminnych” 2021-12-03 09:12 Jakub Urbaś aktualizacja treści
14. Zapytanie ofertowe RR-271-37-2021: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. przebudowa dróg gminnych” 2021-12-03 09:11 Jakub Urbaś aktualizacja treści
15. Zapytanie ofertowe RR-271-37-2021: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. przebudowa dróg gminnych” 2021-12-03 09:10 Jakub Urbaś dodanie artykułu
16. 2021 2021-12-02 09:32 Anna Badecka aktualizacja treści
17. Obwieszczenie wójta gminy Stoszowice - projekt MPZP Srebrna Góra część C 2021-12-02 09:30 Jakub Urbaś aktualizacja treści
18. Obwieszczenie wójta gminy Stoszowice - projekt MPZP Srebrna Góra część C 2021-12-02 09:30 Jakub Urbaś dodanie artykułu
19. Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich WR.ZUZ.4.4210.262.2021.WB 2021-12-02 09:22 Jakub Urbaś aktualizacja treści
20. Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich WR.ZUZ.4.4210.262.2021.WB 2021-12-02 09:21 Jakub Urbaś aktualizacja treści
21. Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich WR.ZUZ.4.4210.262.2021.WB 2021-12-02 09:21 Jakub Urbaś dodanie artykułu
22. Ankieta dla mieszkańców w ramch perspektywy finansowej na lata 2021 – 2027 2021-12-01 09:35 Jakub Urbaś aktualizacja treści
23. Ankieta dla mieszkańców w ramch perspektywy finansowej na lata 2021 – 2027 2021-12-01 09:35 Jakub Urbaś aktualizacja treści
24. Ankieta dla mieszkańców w ramch perspektywy finansowej na lata 2021 – 2027 2021-12-01 09:33 Jakub Urbaś dodanie artykułu
25. Obwieszczenie o polowaniach zbiorowych w obwodzie łowieckim nr 333 OHZ Jemna 2021-12-01 09:13 Jakub Urbaś aktualizacja treści
26. Obwieszczenie o polowaniach zbiorowych w obwodzie łowieckim nr 333 OHZ Jemna 2021-12-01 09:12 Jakub Urbaś dodanie artykułu
27. Zarządzenie nr 71/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 16 listopada 2021 r. 2021-11-29 12:26 Jakub Urbaś aktualizacja treści
28. Informacja o zamiarze zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Stoszowice 2021-11-23 13:41 Jakub Urbaś aktualizacja treści
29. Informacja o zamiarze zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Stoszowice 2021-11-23 13:38 Jakub Urbaś dodanie artykułu
30. 2021 2021-11-23 13:37 Jakub Urbaś aktualizacja treści
31. 2021 2021-11-23 13:36 Jakub Urbaś dodanie artykułu
32. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej nr XV/121/2021 2021-11-22 09:02 Jakub Urbaś aktualizacja treści
33. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej nr XV/121/2021 2021-11-22 09:01 Jakub Urbaś dodanie artykułu
34. 2021 2021-11-19 08:40 Anna Badecka aktualizacja treści
35. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego do sprawy znak: RR.6733.2.2021 (zmiana decyzji nr CP02/21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 16.04.2021 r.) 2021-11-19 08:40 Anna Badecka aktualizacja treści
36. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego do sprawy znak: RR.6733.2.2021 (zmiana decyzji nr CP02/21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 16.04.2021 r.) 2021-11-19 08:39 Anna Badecka aktualizacja treści
37. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego do sprawy znak: RR.6733.2.2021 (zmiana decyzji nr CP02/21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 16.04.2021 r.) 2021-11-19 08:39 Anna Badecka aktualizacja treści
38. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego do sprawy znak: RR.6733.2.2021 (zmiana decyzji nr CP02/21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 16.04.2021 r.) 2021-11-19 08:38 Anna Badecka dodanie artykułu
39. 2021 2021-11-19 08:38 Anna Badecka aktualizacja treści
40. Zarządzenie nr 69A/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 10 listopada 2021 r. 2021-11-18 19:05 Jakub Urbaś aktualizacja treści
41. Zarządzenie nr 69A/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 10 listopada 2021 r. 2021-11-18 19:03 Jakub Urbaś dodanie artykułu
42. Konsulatcje programu współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 2021-11-18 11:17 Robert Sarna aktualizacja treści
43. Konsulatcje programu współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 2021-11-18 11:12 Robert Sarna aktualizacja treści
44. Konsulatcje programu współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 2021-11-18 11:02 Robert Sarna dodanie artykułu
45. Konsulatcje programu współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 2021-11-18 11:01 Robert Sarna dodanie artykułu
46. Zarządzenie nr 71/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 16 listopada 2021 r. 2021-11-18 09:04 Jakub Urbaś aktualizacja treści
47. Zarządzenie nr 71/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 16 listopada 2021 r. 2021-11-18 09:04 Jakub Urbaś dodanie artykułu
48. Zarządzenie nr 70/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 15 listopada 2021 r. 2021-11-18 09:04 Jakub Urbaś aktualizacja treści
49. Zarządzenie nr 70/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 15 listopada 2021 r. 2021-11-18 09:03 Jakub Urbaś dodanie artykułu
50. Rb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za III kw. 2021 2021-11-18 09:00 Jakub Urbaś aktualizacja treści
strony:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2021-12-06 14:08:51
  • Licznik odwiedzin: 34541812