Niedziela, 24 październik 2021 
Imieniny:

2021

Zapytanie ofertowe RR.271.19.2021 na zadanie rekultywacyjne pn.: "Różana-Grodziszcze przeciwdziałanie erozji gleby i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych"

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe RR-271-21-2021 na wykonanie zamówienia pn. zadania: "Adaptacja pomieszczeń w budynku nr 92 w Stoszowicach"

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe RR-271-22-2021 na wykonanie zamówienia pn.: "Konserwacja rowu R-Piwoda, obręb Przedborowa, działka nr 206"

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Odbudowa pawilonu przy wiezy widokowej w Grodziszczu

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Budowa strefy aktywności w Srebrnej Górze

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Budowa placu zabaw z siłownią napowietrzną w Budzowie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Odbudowa pawilonu przy wiezy widokowej w Grodziszczu

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia pn.: "Konserwacja rowu R-Piwoda, obręb Przedborowa, działka nr 206"

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. "Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Rudnicy"

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe: „Wykonanie audytu efektywności energetycznej (także ex post) oraz sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego dla termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego w Przedborowej”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
  • Data aktualizacji: 2021-10-22 10:16:28
  • Licznik odwiedzin: 33070147