Wtorek, 24 maj 2022 
Imieniny:

2021

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wykonawczej i przetargowej do projektu budowlanego dla zadania pn: Budowa budynku usługowego – inkubatora przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Strefie Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach wraz z nadzorem autorskim.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej wraz z przebudową drogi oraz wykonaniem oświetlenia w miejscowości Lutomierz na terenie działki nr ewid 423 oraz 427

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe RR-271-37-2021: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. przebudowa dróg gminnych”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe RR.271.19.2021 na zadanie rekultywacyjne pn.: "Różana-Grodziszcze przeciwdziałanie erozji gleby i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych"

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe RR-271-21-2021 na wykonanie zamówienia pn. zadania: "Adaptacja pomieszczeń w budynku nr 92 w Stoszowicach"

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe RR-271-22-2021 na wykonanie zamówienia pn.: "Konserwacja rowu R-Piwoda, obręb Przedborowa, działka nr 206"

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Odbudowa pawilonu przy wiezy widokowej w Grodziszczu

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Budowa strefy aktywności w Srebrnej Górze

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Budowa placu zabaw z siłownią napowietrzną w Budzowie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Odbudowa pawilonu przy wiezy widokowej w Grodziszczu

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia pn.: "Konserwacja rowu R-Piwoda, obręb Przedborowa, działka nr 206"

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. "Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Rudnicy"

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe: „Wykonanie audytu efektywności energetycznej (także ex post) oraz sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego dla termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego w Przedborowej”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
  • Data aktualizacji: 2022-05-23 08:05:09
  • Licznik odwiedzin: 39598697