Wtorek, 30 listopad 2021 
Imieniny:
2012-08-30, Informacja o wynikach I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki numer 187 położonej w miejscowości Grodziszcze

 INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

Informuję, że w dniu 30 sierpnia 2012 roku o godz. 1000  w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice - sala posiedzeń, przeprowadzony został I publiczny przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości GRODZISZCZE,stanowiącej własność Gminy, objętej księgą wieczystą KW Nr SW1Z/00063504/3, składającej się z działki numer 187 o powierzchni 0,7418 ha bez zabudowań.
 
1. Nieruchomość w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy położona jest w terenie opisanym jako grunty rolne nie chronione dla rolnictwa.
 
2. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 17.000,00 zł. netto (słownie: siedemnaście tysiące złotych).
 
W związku z tym, że w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu nikt nie wpłacił wadium, co jest warunkiem przystąpienia do przetargu - I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości - zakończył się wynikiem negatywnym.
 
Stoszowice, dnia 30.08.2012 r.
                                                           Przewodniczący Komisji Przetargowej
                                                     Krzysztof Niebora

 
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2021-11-29 12:26:27
  • Licznik odwiedzin: 34260013