Niedziela, 28 listopad 2021 
Imieniny:
2012-05-30, Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - remont Donjonu - ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2012-04-30 (numer ogłoszenia 139782-2012
Srebrna Góra, dnia 2012-05-30
 


 

Stosownie do art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżń. zm. ) Zamawiający zawiadamia, iż za najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu uznano ofertę:
Zakład Robót Górnicznych i Wysokościowych „AMC” Andrzej Ciszewski Mników 389, 32084 Morawica cena oferty 756.240,75 PLN
 ponieważ spełnia warunki zawarte w siwz oraz pod względem kryterium oceny ofert (cena 100%) uzyskała najwyższą ilość punktów.
 
 Wykonawcy którzy złożyli oferty:
1.      Zakład Robót Górnicznych i Wysokościowych „AMC” Andrzej Ciszewski Mników 389, 32084 Morawica cena oferty 756.240,75 PLN
Oferty odrzucone – nie dotyczy
Wykonawcy wykluczeni – nie dotyczy
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2021-11-23 13:41:32
  • Licznik odwiedzin: 34206781