Niedziela, 28 listopad 2021 
Imieniny:
2012-05-25, Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - odbudowa wschodniej części elewacji oraz odgruzowanie fosy Bastionu Dolnego, numer ogłoszenia w BZP: 121088 - 2012; data zam
Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - odbudowa wschodniej części elewacji oraz odgruzowanie fosy Bastionu Dolnego, numer ogłoszenia w BZP: 121088 - 2012; data zamieszczenia: 17.04.2012
 
Stosownie do art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżń. zm. ) Zamawiający zawiadamia, iż za najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu uznano ofertę:
ALTAPLAN sp. z o.o. ul. Grota – Rowieckiego 168, 52-214 Wrocław ponieważ spełnia warunki zawarte w siwz oraz pod względem kryterium oceny ofert (cena 100%) uzyskała najwyższą ilość punktów.
 
 Wykonawcy którzy złożyli oferty:
1.      ALTAPLAN sp. z o.o. ul. Grota – Rowieckiego 168, 52-214 Wrocław – cena 510.939,54 PLN – ilość pkt. 100,00
2.      Zakład Robót Górniczych i Wysokościowych „AMC” Andrzej Ciszewski Mników 389, 32-084 Morawica – cena 659.230,33 PLN – ilość pkt. 77,50
3.      Pracownia Rzeźbiarsko-Kamieniarska Janusz Trojan ul. Monopolowa 6, 51-501 Wrocław – cena 721.732,83 PLN – ilość pkt. 70,79
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2021-11-23 13:41:32
  • Licznik odwiedzin: 34205186