Niedziela, 28 listopad 2021 
Imieniny:
2012-05-23, Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż działki numer 212 zabudowanej budynkiem przedszkola, położonej w miejscowości Stoszowice nr 34

 INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

Informuję, że w dniu 15 maja 2012 roku o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice - sala posiedzeń, przeprowadzony został I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości STOSZOWICE Nr 34, stanowiącej własność Gminy, objętej księgą wieczystą KW Nr 56864, składającej się z działki numer 212 o powierzchni 0,2400 ha zabudowanej budynkiem przedszkola dwukondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 351,36 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej  49,71m2 , z przeznaczeniem na cele oświatowe z wiodącą funkcją przedszkola.
 
1. Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono Panią Joannę Kupczak, która w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu tj. do dnia 08 maja 2012 roku wpłaciła w pieniądzu wadium.
2. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 257.200,00 zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych).
3. W wyniku przetargu nabywcą przedmiotowej nieruchomości została Pani Joanna Kupczak, za cenę 259.800,00 zł. brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych), która jest najwyższą ceną osiągniętą w przetargu.
                                                 Przewodniczący Komisji Przetargowej
                                                             Krzysztof Niebora

Stoszowice, dnia 23.05.2012 r.
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2021-11-23 13:41:32
  • Licznik odwiedzin: 34206054