Niedziela, 28 listopad 2021 
Imieniny:

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Opis
1. Informacja o zamiarze zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Stoszowice 2021-11-23 13:41 Jakub Urbaś aktualizacja treści
2. Informacja o zamiarze zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Stoszowice 2021-11-23 13:38 Jakub Urbaś dodanie artykułu
3. 2021 2021-11-23 13:37 Jakub Urbaś aktualizacja treści
4. 2021 2021-11-23 13:36 Jakub Urbaś dodanie artykułu
5. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej nr XV/121/2021 2021-11-22 09:02 Jakub Urbaś aktualizacja treści
6. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej nr XV/121/2021 2021-11-22 09:01 Jakub Urbaś dodanie artykułu
7. 2021 2021-11-19 08:40 Anna Badecka aktualizacja treści
8. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego do sprawy znak: RR.6733.2.2021 (zmiana decyzji nr CP02/21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 16.04.2021 r.) 2021-11-19 08:40 Anna Badecka aktualizacja treści
9. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego do sprawy znak: RR.6733.2.2021 (zmiana decyzji nr CP02/21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 16.04.2021 r.) 2021-11-19 08:39 Anna Badecka aktualizacja treści
10. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego do sprawy znak: RR.6733.2.2021 (zmiana decyzji nr CP02/21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 16.04.2021 r.) 2021-11-19 08:39 Anna Badecka aktualizacja treści
11. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego do sprawy znak: RR.6733.2.2021 (zmiana decyzji nr CP02/21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 16.04.2021 r.) 2021-11-19 08:38 Anna Badecka dodanie artykułu
12. 2021 2021-11-19 08:38 Anna Badecka aktualizacja treści
13. Zarządzenie nr 69A/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 10 listopada 2021 r. 2021-11-18 19:05 Jakub Urbaś aktualizacja treści
14. Zarządzenie nr 69A/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 10 listopada 2021 r. 2021-11-18 19:03 Jakub Urbaś dodanie artykułu
15. Konsulatcje programu współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 2021-11-18 11:17 Robert Sarna aktualizacja treści
16. Konsulatcje programu współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 2021-11-18 11:12 Robert Sarna aktualizacja treści
17. Konsulatcje programu współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 2021-11-18 11:02 Robert Sarna dodanie artykułu
18. Konsulatcje programu współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 2021-11-18 11:01 Robert Sarna dodanie artykułu
19. Zarządzenie nr 71/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 16 listopada 2021 r. 2021-11-18 09:04 Jakub Urbaś aktualizacja treści
20. Zarządzenie nr 71/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 16 listopada 2021 r. 2021-11-18 09:04 Jakub Urbaś dodanie artykułu
21. Zarządzenie nr 70/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 15 listopada 2021 r. 2021-11-18 09:04 Jakub Urbaś aktualizacja treści
22. Zarządzenie nr 70/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 15 listopada 2021 r. 2021-11-18 09:03 Jakub Urbaś dodanie artykułu
23. Rb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za III kw. 2021 2021-11-18 09:00 Jakub Urbaś aktualizacja treści
24. Rb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za III kw. 2021 2021-11-18 09:00 Jakub Urbaś dodanie artykułu
25. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST 2021-11-12 14:08 Jakub Urbaś aktualizacja treści
26. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST 2021-11-12 14:07 Jakub Urbaś dodanie artykułu
27. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST 2021-11-12 14:07 Jakub Urbaś aktualizacja treści
28. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST 2021-11-12 14:06 Jakub Urbaś dodanie artykułu
29. Rb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za III kw. 2021 2021-11-12 14:06 Jakub Urbaś aktualizacja treści
30. Rb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za III kw. 2021 2021-11-12 14:06 Jakub Urbaś dodanie artykułu
31. Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie JST 2021-11-12 14:06 Jakub Urbaś aktualizacja treści
32. Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie JST 2021-11-12 14:05 Jakub Urbaś dodanie artykułu
33. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji. 2021-11-12 14:05 Jakub Urbaś aktualizacja treści
34. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji. 2021-11-12 14:05 Jakub Urbaś dodanie artykułu
35. Informacja z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za III kwartał 2021 2021-11-12 13:38 Jakub Urbaś aktualizacja treści
36. Informacja z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za III kwartał 2021 2021-11-12 13:37 Jakub Urbaś dodanie artykułu
37. Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania RR.6220.4.8.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej Stoszowice 2 o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działce nr ew. 1133 obręb Budzów" 2021-11-09 14:26 Jakub Urbaś aktualizacja treści
38. Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania RR.6220.4.8.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej Stoszowice 2 o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działce nr ew. 1133 obręb Budzów" 2021-11-09 14:25 Jakub Urbaś dodanie artykułu
39. Zarządzenie nr 66/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29 października 2021 r. 2021-11-09 11:41 Jakub Urbaś aktualizacja treści
40. Zarządzenie nr 66/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29 października 2021 r. 2021-11-09 11:41 Jakub Urbaś dodanie artykułu
41. Zarządzenie nr 69/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 02 listopada 2021 r. 2021-11-09 11:38 Jakub Urbaś aktualizacja treści
42. Przetarg nieograniczony poniżej 5.350.000 euro na roboty budowlane pn.: Budowa Akademii Nowoczesnego Przedsiębiorcy - Inkubatora Przedsiębiorczości w Gminie Stoszowice 2021-11-08 15:15 Jakub Urbaś aktualizacja treści
43. Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Jemna, dz. ew. nr: 268/3, 268/4, 268/5, 268/7. 2021-11-08 13:19 Jakub Urbaś aktualizacja treści
44. Zarządzenie nr 69/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 02 listopada 2021 r. 2021-11-08 13:16 Jakub Urbaś aktualizacja treści
45. Zarządzenie nr 69/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 02 listopada 2021 r. 2021-11-08 13:15 Jakub Urbaś dodanie artykułu
46. Zarządzenie nr 64/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 21 października 2021 r. 2021-11-04 09:08 Jakub Urbaś aktualizacja treści
47. Zarządzenie nr 64/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 21 października 2021 r. 2021-11-04 09:07 Jakub Urbaś dodanie artykułu
48. Zarządzenie nr 63/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 21 października 2021 r. 2021-11-04 09:07 Jakub Urbaś aktualizacja treści
49. Zarządzenie nr 63/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 21 października 2021 r. 2021-11-04 09:05 Jakub Urbaś dodanie artykułu
50. Zarządzenie nr 61/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 13 października 2021 r. 2021-11-04 09:05 Jakub Urbaś aktualizacja treści
strony:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2021-11-23 13:41:32
  • Licznik odwiedzin: 34207532