Niedziela, 28 listopad 2021 
Imieniny:
2012-02-23, Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Stoszowice

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice na okres 21 dni tj. od dnia 21 lutego 2012 roku do dnia 13 marca 2012 roku wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

1. Wykaz Nr 1/2012 zatwierdzony zarządzeniem Nr 4/K/2012 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 21 lutego 2012 roku:

BUDZÓW - działka numer 355 o powierzchni 0,3111 ha bez zabudowań, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy położona w terenie opisanym jako grunty rolne chronione dla rolnictwa w obszarze predysponowanym dla rozwoju sadownictwa, forma zbycia – przetarg ustny nieograniczony.

                                                                                    WÓJT GMINY
                                                                               Marek Janikowski
Stoszowice, dnia 21.02.2012 r.

Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2021-11-23 13:41:32
  • Licznik odwiedzin: 34206593