Niedziela, 28 listopad 2021 
Imieniny:
29-11-2012 r., INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

       Informuję, że w dniu 29 listopada 2012 roku o godz. 1120  w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice - sala posiedzeń, przeprowadzony został II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości JEMNA, stanowiącej własność Gminy, objętej księgą wieczystą KW Nr SW1Z/00047888/0, składającej się z działki numer 26/1 o powierzchni 0,0829 ha bez zabudowań.

1.Nieruchomość w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy położona jest w terenie opisanym jako strefa rozwoju dominującej funkcji zabudowy pensjonatowej.

2.Poprzedni przetarg przeprowadzony był w dniu 29.08.2012 r.

3.Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 28.900,00 zł. netto (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset złotych).

    W związku z tym, że w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu nikt nie wpłacił wadium, co jest warunkiem przystąpienia do przetargu - II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości - zakończył się wynikiem negatywnym.

Stoszowice, dnia 29.11.2012 r.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Krzysztof Niebora

Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2021-11-23 13:41:32
  • Licznik odwiedzin: 34206940