Niedziela, 28 listopad 2021 
Imieniny:
29-11-2012 r., INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

       Informuję, że w dniu 29 listopada 2012 roku o godz. 1020   w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice - sala posiedzeń, przeprowadzony został II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości GRODZISZCZE, stanowiącej własność Gminy, objętej księgą wieczystą KW Nr 55693, składającej się z działki numer 410/3  o powierzchni 0,1767 ha bez zabudowań.

1.Nieruchomość zgodnie z decyzją nr 20/08 o warunkach zabudowy przeznaczona jest pod  budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego z dopuszczeniem garażu.

2.Poprzedni przetarg przeprowadzony był w dniu 30.08.2012 r.

3.Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 23.700,00 zł. netto (słownie: dwadzieścia trzy tysiące siedemset złotych).

    W związku z tym, że w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu nikt nie wpłacił wadium, co jest warunkiem przystąpienia do przetargu - II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości - zakończył się wynikiem negatywnym.

Stoszowice, dnia 29.11.2012 r.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Krzysztof Niebora

Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2021-11-23 13:41:32
  • Licznik odwiedzin: 34205443