2021

Zapytanie ofertowe: „Wykonanie audytu efektywności energetycznej (także ex post) oraz sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego dla termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego w Przedborowej”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2021-02-04 19:19:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-10 11:01Aktualizacja dokonana przez:

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. "Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Rudnicy"

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Małgorzata Kucharska
e-mail: m.kucharska@stoszowice.pl
Data publikacji: 2021-07-14 11:38:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-07-30 13:39Aktualizacja dokonana przez:

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia pn.: "Konserwacja rowu R-Piwoda, obręb Przedborowa, działka nr 206"

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2021-07-20 07:53:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-08-02 13:39Aktualizacja dokonana przez:

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Odbudowa pawilonu przy wiezy widokowej w Grodziszczu

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Małgorzata Kucharska
e-mail: m.kucharska@stoszowice.pl
Data publikacji: 2021-07-20 11:41:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-07-29 09:22Aktualizacja dokonana przez:

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Budowa placu zabaw z siłownią napowietrzną w Budzowie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Małgorzata Kucharska
e-mail: m.kucharska@stoszowice.pl
Data publikacji: 2021-07-20 14:39:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-07-27 14:24Aktualizacja dokonana przez:

Budowa strefy aktywności w Srebrnej Górze

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Małgorzata Kucharska
e-mail: m.kucharska@stoszowice.pl
Data publikacji: 2021-07-21 14:36:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-07-29 15:04Aktualizacja dokonana przez:

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Odbudowa pawilonu przy wiezy widokowej w Grodziszczu

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Małgorzata Kucharska
e-mail: m.kucharska@stoszowice.pl
Data publikacji: 2021-07-30 13:39:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-08-06 12:45Aktualizacja dokonana przez:

Zapytanie ofertowe RR-271-22-2021 na wykonanie zamówienia pn.: "Konserwacja rowu R-Piwoda, obręb Przedborowa, działka nr 206"

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2021-08-02 14:31:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-08-24 14:49Aktualizacja dokonana przez:

Zapytanie ofertowe RR-271-21-2021 na wykonanie zamówienia pn. zadania: "Adaptacja pomieszczeń w budynku nr 92 w Stoszowicach"

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Ewelina Paszkowska
e-mail: e.paszkowska@stoszowice.pl
Data publikacji: 2021-08-05 15:26:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-08-18 15:56Aktualizacja dokonana przez:

Zapytanie ofertowe RR.271.19.2021 na zadanie rekultywacyjne pn.: "Różana-Grodziszcze przeciwdziałanie erozji gleby i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych"

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2021-09-02 15:21:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-09-24 11:35Aktualizacja dokonana przez: