Listopad

29-11-2012 r, INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

Informuję, że w dniu 29 listopada 2012 roku o godz. 1000  w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice - sala posiedzeń, przeprowadzony został II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości GRODZISZCZE, stanowiącej własność Gminy, objętej księgą wieczystą KW Nr SW1Z/00063504/3, składającej się z działki numer 187  o powierzchni 0,7418 ha bez zabudowań.

1.Nieruchomość w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy położona jest w terenie opisanym jako grunty rolne nie chronione dla rolnictwa.

2.Poprzedni przetarg przeprowadzony był w dniu 30.08.2012 r.

3.Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 14.800,00 zł. netto (słownie: czternaście tysięcy  osiemset złotych).

    W związku z tym, że w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu nikt nie wpłacił wadium, co jest warunkiem przystąpienia do przetargu - II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości - zakończył się wynikiem negatywnym.

Stoszowice, dnia 29.11.2012 r.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Krzysztof  Niebora

Autor: Leokadia Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Magdalena Tęsna-Pitner
tel. 748164511
e-mail: magda@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-11-29 09:06:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-30 09:16Aktualizacja dokonana przez: Leokadia Zając

29-11-2012 r., INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

       Informuję, że w dniu 29 listopada 2012 roku o godz. 1020   w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice - sala posiedzeń, przeprowadzony został II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości GRODZISZCZE, stanowiącej własność Gminy, objętej księgą wieczystą KW Nr 55693, składającej się z działki numer 410/3  o powierzchni 0,1767 ha bez zabudowań.

1.Nieruchomość zgodnie z decyzją nr 20/08 o warunkach zabudowy przeznaczona jest pod  budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego z dopuszczeniem garażu.

2.Poprzedni przetarg przeprowadzony był w dniu 30.08.2012 r.

3.Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 23.700,00 zł. netto (słownie: dwadzieścia trzy tysiące siedemset złotych).

    W związku z tym, że w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu nikt nie wpłacił wadium, co jest warunkiem przystąpienia do przetargu - II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości - zakończył się wynikiem negatywnym.

Stoszowice, dnia 29.11.2012 r.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Krzysztof Niebora

Autor: Leokadia Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Magdalena Tęsna-Pitner
tel. 748164511
e-mail: magda@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-11-29 09:17:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-30 09:28Aktualizacja dokonana przez: Leokadia Zając

29-11-2012 r., INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

       Informuję, że w dniu 29 listopada 2012 roku o godz. 1040   w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice - sala posiedzeń, przeprowadzony został II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości JEMNA, stanowiącej własność Gminy, objętej księgą wieczystą KW Nr SW1Z/00059282/9, składającej się z działki numer 265/5 o powierzchni 0,0943 ha bez zabudowań.

1.Nieruchomość zgodnie z decyzją nr 8/09 o warunkach zabudowy przeznaczona jest pod budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego z dopuszczeniem garażu.

2.Poprzedni przetarg przeprowadzony był w dniu 29.08.2012 r.

3.Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 23.400,00 zł. netto (słownie: dwadzieścia trzy tysiące czterysta złotych).

    W związku z tym, że w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu nikt nie wpłacił wadium, co jest warunkiem przystąpienia do przetargu - II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości - zakończył się wynikiem negatywnym.

Stoszowice, dnia 29.11.2012 r.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Krzysztof Niebora

Autor: Leokadia Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Magdalena Tęsna-Pitner
tel. 748164511
e-mail: magda@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-11-29 09:28:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-30 09:36Aktualizacja dokonana przez: Leokadia Zając

29-11-2012 r., INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

       Informuję, że w dniu 29 listopada 2012 roku o godz. 1100   w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice - sala posiedzeń, przeprowadzony został II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości JEMNA, stanowiącej własność Gminy, objętej księgą wieczystą KW Nr SW1Z/00059282/9, składającej się z działki numer 265/6 o powierzchni 0,0955 ha bez zabudowań.

1.Nieruchomość zgodnie z decyzją nr 8/09 o warunkach zabudowy przeznaczona jest pod budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego z dopuszczeniem garażu.

2.Poprzedni przetarg przeprowadzony był w dniu 29.08.2012 r.

3.Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 23.700,00 zł. netto (słownie: dwadzieścia trzy tysiące siedemset złotych).

    W związku z tym, że w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu nikt nie wpłacił wadium, co jest warunkiem przystąpienia do przetargu - II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości - zakończył się wynikiem negatywnym.

Stoszowice, dnia 29.11.2012 r.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Krzysztof Niebora

Autor: Leokadia Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Magdalena Tęsna-Pitner
tel. 748164511
e-mail: magda@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-11-29 09:34:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-30 09:53Aktualizacja dokonana przez: Leokadia Zając

29-11-2012 r., INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

       Informuję, że w dniu 29 listopada 2012 roku o godz. 1120  w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice - sala posiedzeń, przeprowadzony został II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości JEMNA, stanowiącej własność Gminy, objętej księgą wieczystą KW Nr SW1Z/00047888/0, składającej się z działki numer 26/1 o powierzchni 0,0829 ha bez zabudowań.

1.Nieruchomość w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy położona jest w terenie opisanym jako strefa rozwoju dominującej funkcji zabudowy pensjonatowej.

2.Poprzedni przetarg przeprowadzony był w dniu 29.08.2012 r.

3.Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 28.900,00 zł. netto (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset złotych).

    W związku z tym, że w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu nikt nie wpłacił wadium, co jest warunkiem przystąpienia do przetargu - II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości - zakończył się wynikiem negatywnym.

Stoszowice, dnia 29.11.2012 r.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Krzysztof Niebora

Autor: Leokadia Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Magdalena Tęsna-Pitner
tel. 748164511
e-mail: magda@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-11-29 09:51:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-30 09:52Aktualizacja dokonana przez: Leokadia Zając