Sierpień

2012-08-29, Informacja o wynikach I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 26/1 położonej w miejscowości Jemna

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

Informuję, że w dniu 29 sierpnia 2012 roku o godz. 1100  w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice - sala posiedzeń, przeprowadzony został I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości JEMNA,stanowiącej własność Gminy, objętej księgą wieczystą KW Nr SW1Z/00047888/0, składającej się z działki numer 26/1 o powierzchni 0,0829 ha bez zabudowań.
 
1. Nieruchomość w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy położona jest w terenie opisanym jako strefa rozwoju dominującej funkcji zabudowy pensjonatowej.
 
2. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 33.100,00 zł. netto (słownie: trzydzieści trzy tysiące sto złotych).
 
W związku z tym, że w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu nikt nie wpłacił wadium, co jest warunkiem przystąpienia do przetargu - I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości - zakończył się wynikiem negatywnym.
 
Stoszowice, dnia 29.08.2012 r.
                                                          Przewodniczący Komisji Przetargowej
                                                   Krzysztof Niebora

 
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-26 11:16:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-26 11:17Aktualizacja dokonana przez: