Październik

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Jóźwiak
tel. 178600380
e-mail: ania@proart.pl
Data publikacji: 2012-09-10 10:54:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-10 10:54Aktualizacja dokonana przez:

2012-10-03, Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 Wójt Gminy Stoszowice

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice na okres 21 dni tj. od dnia 03 października 2012 roku do dnia 24 października 2012 roku wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia:
 
1. Wykaz Nr 12/2012 zatwierdzony zarządzeniem Nr 25/K/2012 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 03 października 2012 roku: 
SREBRNA GÓRA ul. Kolejowa nr 5a - działka numer 481/1 o powierzchni 0,1850 ha zabudowana budynkiem użyteczności publicznej (szkoła), przeznaczenie nieruchomości na cele mieszkalno - usługowe,forma zbycia – przetarg ustny nieograniczony.
                                                                      WÓJT GMINY
                                                         Marek Janikowski
Stoszowice, dnia 03.10.2012 r.
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-26 12:04:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-26 12:05Aktualizacja dokonana przez: