Wrzesień

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Jóźwiak
tel. 178600380
e-mail: ania@proart.pl
Data publikacji: 2012-09-10 10:54:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-10 10:54Aktualizacja dokonana przez:

2012-09-12, Informacja o wynikach I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki numer 138/7

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

Informuję, że w dniu 12 września 2012 roku o godz. 1120 w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice - sala posiedzeń, przeprowadzony został I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości PRZEDBOROWA,stanowiącej własność Gminy, objętej księgą wieczystą KW Nr 45986, składającej się zdziałki numer 138/7 o powierzchni 0,1004 ha bez zabudowań.
 
1. Nieruchomość zgodnie z decyzją Nr 45/08 o warunkach zabudowy z dnia 09.02.2009 r. przeznaczona jest pod budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego z garażem.
 
2. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 18.300,00 zł. netto (słownie: osiemnaście tysięcy trzysta złotych).
 
W związku z tym, że w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu nikt nie wpłacił wadium, co jest warunkiem przystąpienia do przetargu - I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości - zakończył się wynikiem negatywnym.
 
Stoszowice, dnia 12.09.2012 r.
                                                        Przewodniczący Komisji Przetargowej
                                                        Krzysztof Niebora

 
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-26 11:55:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-26 11:55Aktualizacja dokonana przez: