2017

Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na zlecenie zadań w zakresie: bieżącego utrzymania dróg publicznych gminnych oraz dróg wewnętrznych należących do gminy; utrzymania w należytym stanie porządkowym i technicznym przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina oraz, które są położone na jej obszarze przy drogach publicznych bez względu na kategorię tych dróg; nadzorowanie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych; konserwacji, drobnych napraw i remontów na obiektach gminnych; usług transportowych na rzecz gminy; usług dotyczących przydomowych oczyszczalni ścieków wykonanych przez gminę

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2017-02-06 13:42:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-06 13:46Aktualizacja dokonana przez:

Informacja o zamiarze zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2017-02-10 10:09:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-10 10:10Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzanie projektem i inwestorstwo zastępcze dla projektu pn.: „Adaptacja i restauracja Pomnika Historii €“ Twierdza Srebrna Góra do celów muzealnych i turystycznych wraz z utworzeniem nowej trasy dydaktycznej w niedostępnych obecnie częściach zabytku”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Małgorzata Chmiel
tel. 748164538
e-mail: malgorzata.chmiel@stoszowice.pl
Data publikacji: 2017-02-27 18:31:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-03 14:40Aktualizacja dokonana przez:

Informacja o zawarciu umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2017-03-03 09:57:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-03 09:58Aktualizacja dokonana przez:

Przetarg nieograniczony na roboty budowalne dla zadania pn. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 742 w miejscowości Przedborowa

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Dominka Minta
e-mail: budownictwo3@stoszowice.pl
Data publikacji: 2017-03-22 17:09:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-16 13:14Aktualizacja dokonana przez:

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: „Przyłącze kanalizacyjne wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem niezbędnych zezwoleń” w ramach projektu „Adaptacja i restauracja Pomnika Historii Twierdza Srebrna Góra do celów muzealnych i turystycznych wraz z utworzeniem nowej trasy dydaktycznej w niedostępnych obecnie częściach zabytku”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Małgorzata Chmiel
tel. 748164538
e-mail: malgorzata.chmiel@stoszowice.pl
Data publikacji: 2017-04-13 18:04:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-18 15:41Aktualizacja dokonana przez:

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: „Roboty konserwacyjno-budowlane wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem niezbędnych zezwoleń” w ramach projektu „Adaptacja i restauracja Pomnika Historii Twierdza Srebrna Góra do celów muzealnych i turystycznych wraz z utworzeniem nowej trasy dydaktycznej w niedostępnych obecnie częściach zabytku”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2017-04-13 18:25:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-13 22:01Aktualizacja dokonana przez:

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: Srebrna Góra, Twierdza (XVIII w.): Bastion Górny - remont i odbudowa poterny między Bastionem Nowowiejskim a Kleszczem (etap I)

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Małgorzata Chmiel
tel. 748164538
e-mail: malgorzata.chmiel@stoszowice.pl
Data publikacji: 2017-04-26 16:03:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-25 16:14Aktualizacja dokonana przez:

"Dostawa wyposażenia i wykonanie ekspozycji w ramach projektu „Adaptacja i restauracja Pomnika Historii Twierdza Srebrna Góra do celów muzealnych i turystycznych wraz z utworzeniem nowej trasy dydaktycznej w niedostępnych obecnie częściach zabytku”.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Małgorzata Chmiel
tel. 748164538
e-mail: malgorzata.chmiel@stoszowice.pl
Data publikacji: 2017-07-04 15:49:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-25 16:53Aktualizacja dokonana przez:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 765.867,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych przez gminę Stoszowice zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Alicja Wolan
tel. 0
e-mail: alicja@stoszowice.pl
Data publikacji: 2017-08-01 15:23:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-18 13:34Aktualizacja dokonana przez:

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane " Grodziszcze droga dojazdowa do gruntów rolnych"

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Dominka Minta
e-mail: budownictwo3@stoszowice.pl
Data publikacji: 2017-08-03 11:35:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-12 15:58Aktualizacja dokonana przez:

Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do (i Z) placówek oświatowych na terenie gminy Stoszowice w roku szkolnym 2017/2018

Przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do (i z) placówek oświatowych usytuowanych na terenie Gminy Stoszowice w roku szkolnym 2017/2018

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2017-08-17 15:32:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-29 18:01Aktualizacja dokonana przez:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi w zakresie dowozu i odwozu dzieci do (i z) placówek oświatowych na terenie Gminy Stoszowice w roku szkolnym 2017/2018

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2017-08-29 18:11:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-29 18:12Aktualizacja dokonana przez:

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane : Zadanie nr 1 : " Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Żdanów, dz. nr 9 km 0+000-0+275 [ Intensywne opady deszczu lipiec 2012r.], Zadanie nr 2 : " Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Żdanów, dz. nr 14", Zadanie nr 3 :" Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Żdanów, dz. nr 45"

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Dominka Minta
e-mail: budownictwo3@stoszowice.pl
Data publikacji: 2017-09-26 10:44:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-10 14:41Aktualizacja dokonana przez:

Przetarg nieograniczony na zadanie " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stoszowice"

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Dominka Minta
e-mail: budownictwo3@stoszowice.pl
Data publikacji: 2017-09-26 17:06:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-15 15:31Aktualizacja dokonana przez:

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane : Zadanie nr 1 : „Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Żdanów, dz. nr 9 km 0+000-0+275 [Intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]” Zadanie nr 2 : „Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Żdanów, dz. nr 14” Zadanie nr 3 : „Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Żdanów, dz. nr 45”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Dominka Minta
e-mail: budownictwo3@stoszowice.pl
Data publikacji: 2017-10-10 15:50:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-03 09:42Aktualizacja dokonana przez:

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane Zadanie nr 1 : „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą łączące miejscowości Żdanów, dz. nr 27,31,299/122 km 0+000+0+138,40 [Intensywne opady deszczu czerwiec 2017 r.] Zadanie nr 2 : „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą łączące miejscowości Żdanów, dz. nr 121 km 0+000+0+224,1 [Intensywne opady deszczu czerwiec 2017 r.]

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Dominka Minta
e-mail: budownictwo3@stoszowice.pl
Data publikacji: 2017-10-27 13:35:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-01 12:55Aktualizacja dokonana przez:

Informacja o zamiarze zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2017-12-13 16:06:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-05 11:41Aktualizacja dokonana przez:

Informacja o zamiarze zawarcia umowy na bieżącego utrzymania dróg publicznych gminnych oraz dróg wewnętrznych należących do gminy; utrzymania w należytym stanie porządkowym i technicznym przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina oraz, które są położone na jej obszarze przy drogach publicznych bez względu na kategorię tych dróg; nadzorowanie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych; konserwacji, drobnych napraw i remontów na obiektach gminnych; usług transportowych na rzecz Gminy

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Dominka Minta
e-mail: budownictwo3@stoszowice.pl
Data publikacji: 2017-12-22 12:14:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-22 12:17Aktualizacja dokonana przez:

Informacja o zawarciu umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-01-05 11:40:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-05 11:40Aktualizacja dokonana przez: