2015

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb Stoszowice dz. nr 230 o długości 0,300 km

Informujemy o sprostowaniu ogłoszenie o wyborze oferty - treść sprostowania w załączniku.

 

 Wójt Gminy SToszowice informuje, iz w prowadzonym postępowaniu najkorzytsniejszą ofertę złożyła firma EUROVIA POLSKA S.A. - pełna treśc ogłoszenia w załączniku. 

W związku z pojawiającymi pytanami do SIWZ Zamawiający odpowiada:

Pyt. 1. 

Przedmiar przewiduje wykonanie trzech zjazdów po stronie lewej i jednego po prawej, w terenie  faktycznie ilość wjazdów jest większa. Jaką ilość wjazdów należy wykonać ?

Większość przepustów na wjazdach nie posiada ścianek czołowych, czy ich wykonanie będzie należało do wykonawcy? 

 

Odp. 

- zadanie należy wykonać w zakresie i ilościach zgodnych z dokumentacją

 

 

 

Zamawiający informuje o zmianie treści SIWZ. Omyłkowo w SIWZ pojawiła się błedna nazwa zadania "Przebudowa drogi w miejscowości Różana" winno być "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb Stoszowice dz. nr 230 o długości 0,300 km" Zmiana dotyczy załaczników druku oferty. 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Mariusz Kowalski
tel. 0
e-mail: budownictwo2@stoszowice.pl
Data publikacji: 2015-05-11 14:05:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-08 13:42Aktualizacja dokonana przez: