2015

Ogłoszenie o zamówieniu, ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ODBIORU I WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY STOSZOWICE ORAZ UTWORZENIA I UTRZYMANIA PUNKTU LUB PUNKTÓW SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW ( PSZOK)”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-01-29 12:37:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-25 12:29Aktualizacja dokonana przez:

Ogłoszenie o zamówieniu: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2015-02-04 12:31:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-10 07:39Aktualizacja dokonana przez:

Srebrna Góra: Wykonanie izolacji przeciwwodnej korony Donjonu oraz remont ścian i sklepień Bastionu Kawaler - etap II w Twierdzy Srebrna Góra

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-03-30 12:28:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-22 10:23Aktualizacja dokonana przez:

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb Stoszowice dz. nr 230 o długości 0,300 km

Informujemy o sprostowaniu ogłoszenie o wyborze oferty - treść sprostowania w załączniku.

 

 Wójt Gminy SToszowice informuje, iz w prowadzonym postępowaniu najkorzytsniejszą ofertę złożyła firma EUROVIA POLSKA S.A. - pełna treśc ogłoszenia w załączniku. 

W związku z pojawiającymi pytanami do SIWZ Zamawiający odpowiada:

Pyt. 1. 

Przedmiar przewiduje wykonanie trzech zjazdów po stronie lewej i jednego po prawej, w terenie  faktycznie ilość wjazdów jest większa. Jaką ilość wjazdów należy wykonać ?

Większość przepustów na wjazdach nie posiada ścianek czołowych, czy ich wykonanie będzie należało do wykonawcy? 

 

Odp. 

- zadanie należy wykonać w zakresie i ilościach zgodnych z dokumentacją

 

 

 

Zamawiający informuje o zmianie treści SIWZ. Omyłkowo w SIWZ pojawiła się błedna nazwa zadania "Przebudowa drogi w miejscowości Różana" winno być "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb Stoszowice dz. nr 230 o długości 0,300 km" Zmiana dotyczy załaczników druku oferty. 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Mariusz Kowalski
tel. 0
e-mail: budownictwo2@stoszowice.pl
Data publikacji: 2015-05-11 14:05:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-08 13:42Aktualizacja dokonana przez:

Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Stoszowice w roku szkolnym 2015/2016

Wójt Gminy Stoszowice zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego "Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Stoszowice w roku szkolnym 2015/2016"

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Magdalena Tęsna-Pitner
tel. 748164511
e-mail: magda@stoszowice.pl
Data publikacji: 2015-07-15 09:55:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-30 15:25Aktualizacja dokonana przez:

Przetarg nieograniczony: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.250.985,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stoszowice w 2015 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Alicja Wolan
tel. 0
e-mail: alicja@stoszowice.pl
Data publikacji: 2015-07-31 13:43:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-11 11:54Aktualizacja dokonana przez:

Przetarg nieograniczony: Budowa chodnika w m. Budzów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 wraz z kanalizacją deszczową

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Małgorzata Chmiel
tel. 748164538
e-mail: malgorzata.chmiel@stoszowice.pl
Data publikacji: 2015-09-30 14:34:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-14 15:48Aktualizacja dokonana przez:

Przebudowa nawierzchni drogi w Rudnicy, działka 94 km 0+000-0+180 (Intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.) oraz przebudowa nawierzchni drogi w Rudnicy, działka 179 km 0+000-0+180 (intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.).

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Emilia Pawnuk
Data wytworzenia informacji: 2015-10-19
Opublikowała: Emilia Pawnuk
tel. 0
e-mail: budownictwo@stoszowice.pl
Data publikacji: 2015-10-19 11:57:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-25 15:08Aktualizacja dokonana przez: Emilia Pawnuk

Budowa chodnika w m. Budzów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 wraz z kanalizacją deszczową

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Emilia Pawnuk
Data wytworzenia informacji: 2015-10-21
Opublikowała: Emilia Pawnuk
tel. 0
e-mail: budownictwo@stoszowice.pl
Data publikacji: 2015-10-21 14:57:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-25 15:06Aktualizacja dokonana przez: Emilia Pawnuk