2014

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa terenów rekreacji na terenie Gminy Stoszowice w miejscowości Stoszowice i Przedborowa

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Radomir Fijałkowski
tel. 748164523
e-mail: budownictwo1@stoszowice.pl
Data publikacji: 2014-02-05 15:01:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-13 15:12Aktualizacja dokonana przez:

Ogłoszenie o zamówieniu: Remont i odbudowa Bastionu Dolnego Twierdzy Srebrna Góra - II etap

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2014-03-21 19:25:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-22 17:32Aktualizacja dokonana przez:

Przetarg niograniczony na roboty budowlane dla zadania „Srebrna Góra, Wiadukt Żdanowski (XX w.): wykonanie niezbędnych prac zabezpieczających w ramach remontu i rewaloryzacji – kontynuacja prac”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2014-03-26 11:18:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-22 11:22Aktualizacja dokonana przez:

Ogłoszenie o zamówieniu: Remont i odbudowa Bastionu Dolnego Twierdzy Srebrna Góra - II etap, kontynuacja prac

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2014-04-29 20:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-05-12 08:11Aktualizacja dokonana przez:

Ogłoszenie o zamówieniu: Poprawa bezpieczeństwa w Górach Sowich - Zakup pojazdu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedborowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Agnieszka Zadęcka
tel. 748164538
e-mail: promocja@stoszowice.pl
Data publikacji: 2014-05-20 13:23:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-04 16:38Aktualizacja dokonana przez:

Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa chodnika w m. Stoszowice i m. Budzów odcinkami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Radomir Fijałkowski
tel. 748164523
e-mail: budownictwo1@stoszowice.pl
Data publikacji: 2014-06-05 11:11:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-04 11:08Aktualizacja dokonana przez:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa dróg dojazdowych: Stoszowice - droga dojazdowa do gruntów rolnych, Budzów - droga dojazdowa do gruntów rolnych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Radomir Fijałkowski
tel. 748164523
e-mail: budownictwo1@stoszowice.pl
Data publikacji: 2014-07-08 14:37:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-04 11:16Aktualizacja dokonana przez:

Ogłoszenie o zmówieniu Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Stoszowice w roku szkolnym 2014/2015

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Radomir Fijałkowski
tel. 748164523
e-mail: budownictwo1@stoszowice.pl
Data publikacji: 2014-07-15 13:52:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-06 08:31Aktualizacja dokonana przez:

Ogłoszenie o zamówieniu: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2014-08-20 11:21:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-24 15:26Aktualizacja dokonana przez:

Ogłoszenie o zamówieniu - zmiana sposobu użytkowania, nadbudowy, przebudowy i remontu budynku administracyjno - biurowego w Stoszowicach 92 – przebudowa dachu na budynku B

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Emilia Pawnuk
tel. 0
e-mail: budownictwo@stoszowice.pl
Data publikacji: 2014-08-25 14:23:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-25 15:14Aktualizacja dokonana przez:

ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Różana dz. nr ew. 163, od km 0+000 do km 0+400, długość 0,400 km

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Radomir Fijałkowski
tel. 748164523
e-mail: budownictwo1@stoszowice.pl
Data publikacji: 2014-09-05 12:19:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-24 09:35Aktualizacja dokonana przez:

Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Różana dz. nr ew. 163, od km 0+000 do km 0+400, długość 0,400 km

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Radomir Fijałkowski
tel. 748164523
e-mail: budownictwo1@stoszowice.pl
Data publikacji: 2014-09-24 09:43:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-29 16:29Aktualizacja dokonana przez:

Ogłoszenie o zamówieniu: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice"

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2014-10-17 12:05:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-12 13:05Aktualizacja dokonana przez: