2013

Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Świadczenie usług w zakresie odbioru i wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Stoszowice oraz utworzenia i utrzymania punktu lub punktów selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK)

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi w załączeniu.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Agnieszka Zadęcka
tel. 748164538
e-mail: promocja@stoszowice.pl
Data publikacji: 2013-05-24 14:10:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-05 13:55Aktualizacja dokonana przez: