2013

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Stoszowice"

Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu w załączeniu.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: 2013-01-18
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-01-18 13:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-01 12:04Aktualizacja dokonana przez:

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla zadania "Srebrna Góra, Wiadukt Żdanowski (XX w.): prace zabezpieczające, remont i rewaloryzacja - etap II"

Treść ogłoszenia w załączeniu.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: 2013-03-29
Opublikowała: Agnieszka Zadęcka
tel. 748164538
e-mail: promocja@stoszowice.pl
Data publikacji: 2013-03-29 12:56:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-26 10:25Aktualizacja dokonana przez:

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Wykonanie izolacji przeciwwodnej korony Donjonu oraz odbudowa sklepienia kondygnacji piwnicznej Bastionu Dolnego w Twierdzy Srebrna Góra"

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-05-02 18:45:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-02 18:55Aktualizacja dokonana przez:

Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Świadczenie usług w zakresie odbioru i wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Stoszowice oraz utworzenia i utrzymania punktu lub punktów selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK)

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi w załączeniu.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Agnieszka Zadęcka
tel. 748164538
e-mail: promocja@stoszowice.pl
Data publikacji: 2013-05-24 14:10:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-05 13:55Aktualizacja dokonana przez: