PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY STOSZOWICE (PGN)

Uchwała nr VI/49/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stoszowice"

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2015-07-13 11:18:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-13 11:21Aktualizacja dokonana przez:

FORMULARZE ANKIET

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2015-07-13 11:21:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-13 11:47Aktualizacja dokonana przez:

OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA I WDRAŻANIA "PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY STOSZOWICE"

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2015-07-15 10:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-15 10:21Aktualizacja dokonana przez:

Ocena projektu "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stoszowice" przez WFOŚiGW

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2015-12-21 12:17:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-21 12:20Aktualizacja dokonana przez:

Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu dot. projektu "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stoszowice"

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2015-12-30 09:38:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-30 09:53Aktualizacja dokonana przez:

Postanowienie Dolnośląskiego Pańswowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dot. projektu "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stoszowice"

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2016-01-15 13:27:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-15 13:29Aktualizacja dokonana przez:

OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu "Planu Gospdoarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stoszowice"

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2016-02-24 10:36:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-24 10:39Aktualizacja dokonana przez:

ZARZĄDZENIE NR 13/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dn. 23 lutego 2016 r. ws. przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji "Planu Gospdoarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stoszowice"

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2016-02-24 10:39:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-24 10:48Aktualizacja dokonana przez:

"PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY STOSZOWICE"

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2016-05-11 16:36:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-11 16:43Aktualizacja dokonana przez: