ZARZĄDZENIA, UCHWAŁY

ZARZĄDZENIE nr 93/2014 WÓJTA GMINY STOSZOWICE z dnia 23 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE nr 93/2014 WÓJTA GMINY STOSZOWICE z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stoszowicach, powołanej zarządzeniem nr 6/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dn. 27 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stoszowicach, powołanej zarządzeniem nr 22/2012 Wójta Gminy Stoszowice z dn. 30 marca 2012 r. w sprawie powołania oraz organizacji i trybu działania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stoszowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2014-11-06 09:27:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-06 09:31Aktualizacja dokonana przez:

ZARZĄDZENIE nr 6/2014 WÓJTA GMINY STOSZOWICE z dnia 27 stycznia 2014 r.

ZARZADZENIE nr 6/2014  WÓJTA GMINY STOSZOWICE z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stoszowicach powołanej zarządzeniem nr 22/2012 Wójta Gminy Stoszowice z dn. 30 marca 2012 r. w sprawie powołania oraz organizacji i trybu działania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stoszowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2014-11-06 09:34:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-06 09:38Aktualizacja dokonana przez:

ZARZĄDZENIE nr 22/2012 WÓJTA GMINY STOSZOWICE z dnia 30 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE nr 22/2012 WÓJTA GMINY STOSZOWICE z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie powołania oraz organizacji i trybu działania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stoszowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2014-11-06 09:38:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-06 09:41Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA nr XLI/263/2014 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 05 listopada 2014 r.

Uchwała nr XLI/263/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 05 listopada 2014 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stoszowice wraz ze zmianami oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2014-11-13 10:58:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-13 11:05Aktualizacja dokonana przez:

ZARZĄDZENIE nr 105/2014 WÓJTA GMINY STOSZOWICE z dnia 08 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE nr 105/2014 WÓJTA GMINY STOSZOWICE z dnia 08 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stoszowicach, powołanej zarządzeniem nr 6/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dn. 27 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stoszowicach, powołanej zarządzeniem nr 22/2012 Wójta Gminy Stoszowice z dn. 30 marca 2012 r. w sprawie powołania oraz organizacji i trybu działania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stoszowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2014-12-10 09:58:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-10 10:01Aktualizacja dokonana przez:

ZARZĄDZENIE nr 107/2014 WÓJTA GMINY STOSZOWICE z dnia 18 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE nr 107/2014 WÓJTA GMINY STOSZOWICE z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stoszowice” części obrębu geodezyjnego wsi Przedborowa

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2014-12-23 11:34:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-23 11:38Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA nr VI/49/2015 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 24 czerwca 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2015-07-15 10:27:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-15 10:29Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA nr VII/56/2015 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 09 września 2015 r.

Uchwała nr VII/56/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 09 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na włączenie w granice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST-PARK" działek o numerach ewidencyjnych gruntu: 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636 oraz części działki nr 637

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2015-10-29 14:23:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-29 14:30Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA nr VIII/67/2015 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 14 października 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2015-10-29 14:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-29 14:33Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA nr IX/68/2015 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 19 października 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2015-10-29 14:34:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-29 14:36Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA nr VIII/63/2015 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 14 października 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2015-11-02 09:09:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-02 09:12Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA nr VIII/62/2015 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 14 października 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2015-12-02 10:06:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-02 10:11Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA nr XIV/115/2016 RADY GMINY STOSZOWICE z dn. 30 marca 2016 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2016-05-11 16:51:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-11 16:56Aktualizacja dokonana przez:

ZARZĄDZENIE nr 39/2018 WÓJTA GMINY STOSZOWICE z dn. 21 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 39/2018 WÓJTA GMINY STOSZOWICE Z DN. 21.06.2018 R. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stoszowicach powołanej zarządzeniem nr 103/2017 Wójta Gminy Stoszowice z dn. 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stoszowicach powołanej zarządzeniem nr 22/2012 Wójta Gminy Stoszowice z dn. 30 marca 2012 r. w sprawie powołania oraz organizacji i trybu działania Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej w Stoszowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2018-06-26 12:36:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-26 12:41Aktualizacja dokonana przez:

ZARZĄDZENIE nr 40/2018 WÓJTA GMINY STOSZOWICE z dnia 21 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE nr 40/2018 WÓJTA GMINY STOSZOWICE z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stoszowicach, powołanej zarządzeniem nr 39/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dn. 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stoszowicach powołanej zarządzeniem nr 103/2017 Wójta Gminy Stoszowice z dn. 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stoszowicach powołanej zarządzeniem nr 22/2012 Wójta Gminy Stoszowice z dn. 30 marca 2012 r. w sprawie powołania oraz organizacji i trybu działania Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej w Stoszowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2018-06-26 12:39:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-26 12:41Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA nr XXXIX/247/2018 RADY GMINY STOSZOWICE z dn. 28 marca 2018 r.

Uchwała Nr XXXIX/247/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy aktywności gospodarczej we wschodniej części wsi Stoszowice II - część B

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2018-06-26 12:42:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-26 12:48Aktualizacja dokonana przez:

ZARZĄDZENIE nr 71/2018 WÓJTA GMINY STOSZOWICE z dnia 20 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE nr 71/2018 WÓJTA GMINY STOSZOWICE z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stoszowicach, powołanej zarządzeniem nr 39/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dn. 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stoszowicach powołanej zarządzeniem nr 103/2017 Wójta Gminy Stoszowice z dn. 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stoszowicach powołanej zarządzeniem nr 22/2012 Wójta Gminy Stoszowice z dn. 30 marca 2012 r. w sprawie powołania oraz organizacji i trybu działania Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej w Stoszowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2018-09-25 14:01:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-25 14:03Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA nr XLVIII/276/2018 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 10 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2018-10-18 11:33:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-18 11:37Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA nr XLVIII/277/2018 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 10 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2018-10-18 11:37:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-18 12:16Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA nr XLVII/273/2018 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 26 września 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2018-10-26 07:54:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-26 07:57Aktualizacja dokonana przez:

ZARZĄDZENIE nr 3/2019 WÓJTA GINY STOSZOWICE z dnia 10 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE nr 3/2019 WÓJTA GINY STOSZOWICE z dnia 10 stycznia 2019 r.w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospdoarowania przestzrennego dla osbzaru strefy aktywności gospodarczej we wschodniej części wsi Stoszowice II - część A

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2019-01-15 11:04:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-15 11:08Aktualizacja dokonana przez:

ZARZĄDZENIE nr 105/2019 WÓJTA GMINY STOSZOWICE z dnia 23 października 2019 r.

Zarządzenie nr 105/2019 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 23 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nadanie nazwy "Wincentego Witosa" drodze wewnetrznej zlokalizowanej w miejscowości Budzów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2019-10-24 08:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-24 08:35Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR X/73/2019 RADY GMINY STOSZOWICE Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

UCHWAŁA NR X/73/2019 RADY GMINY STOSZOWICE Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2019 R.w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Budzów dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania drodze wewnetrznej zlokalizowanej w miejscowości Budzów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2019-10-28 11:05:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-28 11:09Aktualizacja dokonana przez:

ZARZĄDZENIE nr 8/2020 WÓJTA GMINY STOSZOWICE z dnia 17 lutego 2020 r.

ZARZĄDZENIE nr 8/2020 WÓJTA GMINY STOSZOWICE z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stoszowicach powołanej zarządzeniem nr 39/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dn. 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stoszowicach powołanej zarządzeniem nr 22/2012 Wójta Gminy Stoszowice z dn. 30 marca 2012 r. w sprawie powołania oraz organizacji i trybu działania Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej w Stoszowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2020-02-18 12:15:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-18 12:17Aktualizacja dokonana przez:

ZARZĄDZENIE nr 19/2020 WÓJTA GMINY STOSZOWICE z dnia 13 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE nr 19/2020 WÓJTA GMINY STOSZOWICE z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2020-03-13 09:08:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-13 12:12Aktualizacja dokonana przez: