OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, ZAWIADOMIENIA

2014 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2014-10-15 07:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-03 11:10Aktualizacja dokonana przez:

2015 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2014-10-15 09:54:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-03 07:23Aktualizacja dokonana przez:

2016 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2016-03-21 14:42:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-13 09:10Aktualizacja dokonana przez:

Obwieszczenie Wójta Gminy Stoszowice o spostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji nr CP04/16 z dnia 22.09.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu puiblicznego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Anna Baryluk
Data wytworzenia informacji: 2017-03-16
Opublikowała: Małgorzata Chmiel
tel. 748164538
e-mail: malgorzata.chmiel@stoszowice.pl
Data publikacji: 2017-03-21 09:54:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-21 10:11Aktualizacja dokonana przez: Anna Baryluk

2017 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2017-07-21 10:49:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-15 11:59Aktualizacja dokonana przez:

2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2018-01-17 11:26:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-11 10:24Aktualizacja dokonana przez:

2019 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2019-01-15 11:44:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-23 10:38Aktualizacja dokonana przez:

2020 r.

Obwieszczenie o zgromadzeniu dowodów i materiałów do sprawy znak: RR.6733.2.2020
Obwieszczenie o zgromadzeniu dowodów i materiałów do sprawy znak: RR.6733.4.2020
Obwieszczenie o zgromadzeniu dowodów i materiałów do sprawy znak: RR.6733.5.2020
ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2020-01-07 13:01:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-01 09:48Aktualizacja dokonana przez:

2021

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2021-01-28 10:50:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-09-30 09:20Aktualizacja dokonana przez: