Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Stoszowice z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Srebrna Góra (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r. poz. 4639)

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XXVIII/177/2013
- organ wydający Rada Gminy Stoszowice
- data aktu: 2013-04-23
- tytuł aktu: w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Srebrna Góra.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2013
- Pozycja: 4639
- Data ogłoszenia: 8 sierpnia 2013
- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2013&poz=4639

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2014-10-20 08:22:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-20 09:12Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała nr 47/IX/99 Rady Gminy Stoszowice z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 400 kV i przebudowy linii 220 kV na 400 kV na kierunku Dobrzeń – Świebodzice (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2000 r. nr 5 poz.59)

http://oi.uwoj.wroc.pl/dzienniki/Dzienniki/Dz5/poz59/Poz59.htm

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2014-11-28 13:25:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-28 13:40Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała nr 54/XII/99 Rady Gminy Stoszowice z dnia 04 października 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Budzów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2014-11-28 13:41:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-28 13:43Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała nr 55/XII/99 Rady Gminy Stoszowice, z dnia 04 października 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Przedborowa

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2014-11-28 13:44:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-28 13:45Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała nr 70/XIII/99 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 października 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Grodziszcze

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2015-05-21 11:28:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-21 11:29Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała nr 48/XI/00 Rady Gminy Stoszowice z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Przedborowa

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2015-05-21 11:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-21 11:32Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała nr 1/I/01 Rady Gminy Stoszowice z dnia 19 lutego 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Rudnica

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2015-05-21 11:32:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-21 11:33Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała nr 45/XIII/01 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Budzów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2015-05-21 11:34:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-21 11:35Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała nr II/5/02 Rady Gminy Stoszowice z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2015-05-21 11:35:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-21 11:36Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała nr VIII/48/2009 Rady Gminy Stoszowice z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Mikołajów (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2010 r. Nr 4, poz. 76)

Plan miejscowy dostepny jest w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego: http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2010&poz=76&book=4

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2015-05-21 11:37:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-21 11:42Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała Nr XX/111/2012 Rady Gminy Stoszowice z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Mikołajów (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2012 r. poz. 3456)

Plan miejscowy dostepny jest w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego: http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3456

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2015-05-21 11:43:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-21 11:48Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała Nr VIII/62/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 14 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu połozonego w granicach obrebu Jemna w gminie Stoszowice (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2015 r. poz. 4307)

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu:

Uchwała

- numer aktu:

VIII/62/2015

- organ wydający

Rada Gminy Stoszowice

- data aktu:

2015-10-14

- tytuł aktu:

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w granicach obrębu Jemna w gminie Stoszowice

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

- Rocznik:

2015

- Pozycja:

4307

- Data ogłoszenia:

22 października 2015

- jednolity identyfikator aktu

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4307

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

Informacja niniejsza została wygenerowana automatycznie przez system informatyczny Redakcji Dziennika.
Czas wygenerowania informacji: 2015-10-22 15:28:30
Identyfikator informacji: 0

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2015-12-01 08:36:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-01 08:49Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała Nr XXXIX/247/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy aktywności gospodarczej we wschodniej części wsi Stoszowice II - część B (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 r. poz. 1660)

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2018/1660/akt.pdf

http://edzienniki.duw.pl/duw/#/legalact/2018/1660/

Pozycja dziennika


Dane aktu
Organ wydający:
Rada Gminy Stoszowice
ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2018-06-18 11:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-05 11:04Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała Nr XLVII/273/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Srebrna Góra (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 r. poz. 4959)

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2018/4959/akt.pdf
http://edzienniki.duw.pl/duw/#/legalact/2018/4959/

Pozycja dziennika


Dane aktu
Organ wydający:
Rada Gminy Stoszowice


ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2018-10-25 11:25:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-05 11:04Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała Nr IV/25/2019 Rady Gminy Stoszowice z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy aktywności gospodarczej we wschodniej części wsi Stoszowice II - część A ( Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r. poz. 1237)

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

http://edzienniki.duw.pl/duw/Compatible/Details?Oid=61059

 

Pozycja dziennika


Dane aktu

Organ wydający:

Rada Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2019-03-12 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-05 11:03Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała nr 3/II/98 Rady Gminy Stoszowice z dnia 06 marca1998 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospdoaorwania przestrzennego Gminy Stoszowice z wyłączeniem Srebrnej Góry

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2020-08-28 10:38:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-28 10:51Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała nr 4/II/98 Rady Gminy Stoszowice z dnia 06 marca1998 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospdoaorwania przestrzennego Gminy Stoszowice z wyłączeniem Srebrnej Góry

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2020-08-28 10:49:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-28 10:51Aktualizacja dokonana przez: