Czystość i porządek

Plan gospodarki odpadami

Plan gospodarki odpadami

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-22 15:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-22 15:08Aktualizacja dokonana przez:

Punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) nakłada obowiązek przekazywania zużytych urządzeń w specjalnie utworzonych punktach zbiórki. Odpady elektryczne i elektroniczne nie mogą już trafiać do strumienia odpadów komunalnych, ale muszą być gromadzone selektywnie. 

Na terenie Gminy Stoszowice utworzono punk zbiórki w Firmie AUTO-ZŁOM Stacja Demontażu Pojazdów Lola Bartkiewicz Budzów 158  

W każdą sobotę miesiąca w godzinach od 8.00 do 13.00 mieszkańcy Gminy mogą tam, nieodpłatnie, przekazywać zużyty sprzęt AGD i RTV.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-22 15:11:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-22 15:13Aktualizacja dokonana przez:

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Stoszowice

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-22 15:13:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-22 15:15Aktualizacja dokonana przez:

Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Stoszowice

Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-22 15:15:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-22 15:16Aktualizacja dokonana przez:

Informacje dla mieszkańców

 

 

Archiwum 2013

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2014-07-24 10:16:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-07-28 12:07Aktualizacja dokonana przez:

Informacje dla mieszkańców 2018

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-01-05 13:40:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-05 13:45Aktualizacja dokonana przez:

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-04-10 11:42:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-04-10 11:43Aktualizacja dokonana przez: