Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

L.p.
Nazwa firmy, adres, telefon
Data wydania zezwolenia
Data wygaśnięcia, cofnięcia lub zmiany zezwolenia
Rodzaj prowadzonej działalności
1
Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o
ul. Dzierżoniowska 31,58-260 Bielawa
tel.74/8334931, e-mail – zgk@poczta.pop.pl

23.02.2005 rok
Wygaśnięcie – luty 2015 rok
Zbieranie i wywóz odpadów komunalnych stałych i ciekłych
2
Bardzka Gospodarka Komunalna „KOM-EKO” Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 6-8 57-256 Bardo tel.74/8 171 345,e-mail – kom.eko@neostrada.pl
28.03.2006 rok
Wygaśnięcie – marzec 2016 rok
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
3
Spółdzielnia Kółek Rolniczych Stoszowice 102, tel.74/81 81 158, e-mail – skrstoszowice@o2.pl
03.01.2007 rok
10.02.2011 rok
Wygaśnięcie – 31.12.2010 rok
Wygaśnięcie – 24.02.2021 rok
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
4
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Budzowie z/s w Stoszowicach 36,
57-213 Stoszowice tel.74/8181061, e-mail – agrofirma@poczta.onet.pl
27.12.2007 rok
Wygaśnięcie – 31.12.2017 rok
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
5
Veolis Usługi dla Środowiska SA oddział w Krapkowicach ul. Piastowska 38,
47-303 Krapkowice tel.48/77 466 15 14,
e-mail- veolia_krapkowice@veolia-es.pl
18.06.2008 rok
Wygaśnięcie – 18.06.2018 rok
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
6
M.G.ROLMIX Marcin Granieczny Przedborowa 5, 57-208 Przedborowa ,
tel.74/8158306, e- mail granmar@o2.pl
26.08.2009 rok
Wygaśnięcie - 18.09.2019 rok
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
7
REMONDIS Opole Sp. z o.o Al. Przyjaźni 9,
45-573 Opole tel.77/454 01 94, e-mail opole@remondis.pl
22.12.2010 rok
Wygaśnięcie - 01.01.2021
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
8
Wodociągi Srebrnogórskie Sp.z o.o
Budzów 178D, 57-215 Srebrna Góra tel.74/8164560, e-mail wodociagisrebrnogorskie@poczta.onet.pl


Zbieranie i wywóz odpadów komunalnych stałych i ciekłych
9
WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komanytowa 
ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze 
tel.: 32 278-45-31
04.09.2017 rok
Wygaśnięcia - 07.09.2027 rok
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych pochodzących z przenośnych toalet usytuowanych na terenie gminy Stoszowice i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Stoszowice.
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2012-10-23 08:52:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-08 12:29Aktualizacja dokonana przez: