„KORONOWIRUS – INFORMACJE PODSTAWOWE”

„KORONAWIRUS”

INFORMACJA GMINY STOSZOWICE DLA MIESZKAŃCÓW

W związku z licznymi zapytaniami ze strony mieszkańców Gminy Stoszowice dotyczącymi trybu  postępowania i sposobu zachowania się w przypadku podejrzenia wystąpienia objawów Koronowirusa jak i stycznością z osobami zakażonymi tym wirusem, mając na uwadze brak jednoznacznych wytycznych ze strony administracji rządowej oraz związaną z tym ogólną dezinformacją prowadzącą w konsekwencji dobudowy wśród mieszkańców obaw i poczucia niepewności, przedstawiam podstawowe informacje i dostępne dane:

 

Jeżeli zaobserwowałeś u siebie:

kaszel, gorączkę, duszności problemy z oddychaniem, bóle mięśni i zmęczenie,

powiadom niezwłocznie

 

Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną

w Ząbkowicach Śląskich
ul. Kłodzka 2

57-200 Ząbkowice Śląskie
KONTAKT:
- tel. 74 81 66 750
- tel. 601 495 788 - kontaktowy telefon komórkowy czynny: 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:05 do 7:30 oraz
od piątku od godz. 15:05 do poniedziałku do godz. 7:30

 

lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego, gdzie zostanie podjęta decyzja o dalszym trybie postępowania medycznego:

 

W PRZYPADKU OSÓB DOROSŁYCH

 

  1. I.     SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO

Lokalizacja:

ul. Alfreda Sokołowskiego 4

I Oddział Chorób Wewnętrznych I

tel. 74/6489616 (sekretariat)

tel. 74/6489619 (dyżurka pielęgniarska)

Lokalizacja:

Oddział Chorób Internistyczno – Infekcyjnych

ul. Batorego nr 4

58 – 300 Wałbrzych

tel. 74/6489807 (sekretariat)

tel. 74/6489804 (dyżurka pielęgniarska)

 

  1. II.  WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

Im. J. Gromkowskiego

ul. Koszarowa 5

51-149 Wrocław

I Oddział Chorób Zakaźnych tel. 713957535, 713957542

II Oddział Chorób Zakaźnych tel. 713957531, 713957590

 

W PRZYPADKU DZIECI

 

KLINIKA PEDIATRII I CHORÓB INFEKCYJNYCH

Oddział Kliniczny Zakaźny

ul. T.Chałubińskiego 2 – 21

50- 368 Wrocław

Dyżurka lekarska – tel. 717703155

 

Na stronie BIP w zakładce „KORONOWIRUS – INFORMACJE PODSTAWOWE”.

 

Paweł Gancarz

(-)

Wójt Gminy Stoszowice

Informacja dotycząca koronawirusa 2019-nCoV – postępowanie dla podróżujących Główny Inspektorat Sanitarny, Warszawa, 25 stycznia 2020 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-02-28 14:09:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-28 14:24Aktualizacja dokonana przez:

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-02-28 14:12:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-28 14:24Aktualizacja dokonana przez:

Komunikat dla podróżujących nr 30 Warszawa, 23 lutego 2020 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-02-28 14:14:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-28 14:25Aktualizacja dokonana przez:

Lista oddziałów zakaźnych wskazanych dla pacjentów potencjalnie zainfekowanych koronawirusem

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-02-28 14:17:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-28 14:25Aktualizacja dokonana przez:

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla szpitali w związku z dynamicznie rozwijająca się sytuacją epidemiologiczną związaną z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-02-28 14:18:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-28 14:19Aktualizacja dokonana przez:

Ulotka PPWIS koronawirus

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-02-28 14:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-28 14:26Aktualizacja dokonana przez:

Ministerstwo Edukacji Narodowej komunikat dotyczący Zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-03-12 14:45:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-12 14:46Aktualizacja dokonana przez:

POLECENIE Wojewody Dolnośląskiego - zawieszenie działalności klubów dziecięcych i żłobków

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-03-12 14:46:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-12 14:47Aktualizacja dokonana przez:

Aktualne Komunikaty dot. stanu epidemiologicznego w powiecie ząbkowickim

Odnośnik do storny BIP PSSE Ząbkowice Śląskie z aktualnymi komunikatami dotyczącymi stanu epidemiologicznego w powiecie ząbkowickim


http://psse.zabkowicesl.ibip.wroc.pl/public/?id=126124

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-03-12 14:50:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-12 14:55Aktualizacja dokonana przez:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-03-16 09:12:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-16 09:13Aktualizacja dokonana przez:

Biuletyn informacyjny z dnia 14.03.2020 Centrum Analiz Strategicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-03-16 09:19:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-16 09:20Aktualizacja dokonana przez:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-03-16 09:23:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-16 09:24Aktualizacja dokonana przez:

Ulotka informacyjna o KWARANTANNIE dla osób powracających do Polski

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-03-16 09:25:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-16 09:26Aktualizacja dokonana przez:

Instrukcje dla DPS'ów, placówek opiekuńczych, placówek zapewniających schronienie.

Instrukcja dotycząca wsparcia osób przebywających w domach pomocy społecznej
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2:

Instrukcja dotycząca realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym z zaburzeniami psychicznymi
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2:

Instrukcja dotycząca sposobu organizacji placówek zapewniających schronienie, takich jak:
- specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
- domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
- ośrodki interwencji kryzysowej,
- ośrodki wsparcia prowadzące miejsca całodobowego pobytu,
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-03-16 09:40:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-16 09:42Aktualizacja dokonana przez: