Wybory Prezydenckie 2020

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2020 r.

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2020 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-02-14 09:57:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-14 09:58Aktualizacja dokonana przez:

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stoszowice z dnia 12 lutego 2020 r.

w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów dotyczących wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-02-14 10:02:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-14 10:03Aktualizacja dokonana przez:

Informacja PKW - głosowanie osób które będą przebywać w zakładzie leczniczym w dniu wyborów.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-02-19 12:23:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-19 12:24Aktualizacja dokonana przez:

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-02-19 13:32:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-19 13:33Aktualizacja dokonana przez:

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-02-19 13:33:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-19 13:34Aktualizacja dokonana przez:

Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2020 R.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-02-19 13:34:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-19 13:35Aktualizacja dokonana przez:

Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-02-19 13:35:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-19 13:36Aktualizacja dokonana przez:

ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2020 R.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-02-19 13:36:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-19 13:37Aktualizacja dokonana przez:

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-02-19 13:37:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-19 13:37Aktualizacja dokonana przez:

ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-02-19 13:38:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-19 13:38Aktualizacja dokonana przez:

Zgłoszenie kandydatury na członka obwodowej komisji wyborczej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-02-19 15:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-19 15:31Aktualizacja dokonana przez:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-02-19 15:31:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-19 15:32Aktualizacja dokonana przez:

Upoważnienie do odebrania zaświadczenia o prawie do głosowania uprawniającego do wzięcia udziału w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-02-19 15:32:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-19 15:35Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR 20/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 lutego 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-02-25 09:45:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-25 09:46Aktualizacja dokonana przez:

WZÓR Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-02-25 09:56:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-25 09:58Aktualizacja dokonana przez:

Informacja: Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 i 522), tj. z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w związku informacjami o zamknięciu dla interesantów niektórych urzędów gminy i ograniczeniami w przyjmowaniu przez nie korespondencji, a jednocześnie biorąc pod uwagę bieg kalendarza wyborczego...

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-03-27 10:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-27 10:21Aktualizacja dokonana przez:

Wytyczne dla Komitetów Wyborczych oraz wyborców (zgłoszenie samodzielne), którzy będą dokonywali zgłoszeń członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Stoszowice w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-03-30 15:01:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-30 15:02Aktualizacja dokonana przez:

Obwieszczenie Wójta Gminy Stoszowice z dnia 9 kwietnia 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-04-10 11:17:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-04-10 11:18Aktualizacja dokonana przez:

Informacja Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 14 kwietnia 2020 r. - dodatkowe zgłoszenia kandydatów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-04-14 19:50:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-04-14 19:51Aktualizacja dokonana przez:

OBWIESZCZENIE Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-04-16 09:27:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-04-16 09:28Aktualizacja dokonana przez:

Postanowienie nr 46/2020 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-04-21 14:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-04-21 14:01Aktualizacja dokonana przez:

Informacja PKW nr ZPOW-501-19-20

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-04-23 15:12:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-04-23 15:12Aktualizacja dokonana przez: