2020

UCHWAŁA NR XIII/94/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy Stoszowice i Komisji Rady Gminy Stoszowice na 2020 rok.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-02-11 13:18:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-11 13:20Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XIII/95/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie wystąpienia Gminy Stoszowice z Klastra Energii Odnawialnej Ziemi Ząbkowickiej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-02-11 13:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-11 13:21Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XIII/96/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-02-11 13:21:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-11 13:21Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XIII/97/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 30 stycznia 2020 r.


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-02-11 13:21:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-11 13:22Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XIII/98/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-02-11 13:22:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-11 13:22Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XIII/99/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-02-11 13:22:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-11 13:23Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XIII/100/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów z terenu Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-02-11 13:23:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-11 13:24Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XIV/101/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 5 lutego 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-02-11 13:24:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-11 13:24Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XIV/102/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 5 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-02-11 13:24:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-11 13:25Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XV/103/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-03-16 15:16:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-16 15:17Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XV/104/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-03-16 15:17:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-16 15:18Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XV/105/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-03-16 15:18:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-16 15:19Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XV/106/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i odnieruchomości od osób fizycznych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-03-16 15:19:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-16 15:20Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XV/107/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-03-16 15:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-16 15:21Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XV/108/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stoszowice w 2020 roku

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-03-16 15:21:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-16 15:22Aktualizacja dokonana przez: