2019

UCHWAŁA NR IV/20/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 13 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stoszowice na rok 2019

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-03-04 09:52:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-04 09:53Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR IV/20/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 13 lutego 2019 r.

w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Stoszowice projektu uchwały w sprawie Statutu Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-03-04 09:53:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-04 09:54Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR UCHWAŁA NR IV/21/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 13 lutego 2019 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-03-04 09:54:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-04 09:54Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR UCHWAŁANR IV/22/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 13 lutego 2019 r.

ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Posiłek dla dzieci

i młodzieży na lata 2019-2023

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-03-04 09:55:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-04 09:55Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR UCHWAŁA NR IV/23/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 13 lutego 2019 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-03-04 09:55:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-04 09:56Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR IV/24/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 13 lutego 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-03-04 09:56:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-04 09:56Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR IV/25/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 13 lutego 2019 r.

w sprawie: uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy

aktywności gospodarczej we wschodniej części wsi Stoszowice II - część A

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-03-04 09:57:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-04 09:57Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR IV/26/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 13 lutego 2019 r.

w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy na 2019 rok.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-03-04 09:57:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-04 09:58Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR V/27/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 27 marca 2019 r.

sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stoszowice w 2019 roku

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-04-10 14:49:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-10 14:55Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR V/28/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-04-10 14:55:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-10 14:56Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR V/29/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-04-10 14:56:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-10 14:57Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR V/30/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów z terenu Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-04-10 14:57:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-10 14:58Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR V/31/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie zmiany wyboru metody ustalania za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-04-10 14:58:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-10 14:59Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR V/32/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-04-10 14:59:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-10 14:59Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-04-10 14:59:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-10 15:00Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR V/34/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-04-10 15:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-10 15:01Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR VI/35/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-05-14 14:34:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-14 14:35Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR VI/36/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-05-14 14:35:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-14 14:36Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR VI/37/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Ząbkowickiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych: Grodziszcze, nr 3006D, km 5+795 – 6+137, 342 mb; Rudnica, nr 3006 D, km 8+434-9+429, 995 mb; Rudnica, nr 3150 D, km 0+000-0+944, 944 mb; Rudnica – Jemna, nr 3150D, km 1+824 – 2+300, 476 mb; Jemna – Budzów, nr 3150D, km 3+350 – 5+ 628, 2278 mb [intensywne opady deszczu, czerwiec 2017 r., intensywne opady deszczu maj i czerwiec 2018 r.]”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-05-14 14:36:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-14 14:37Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR VI/38/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ząbkowickiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych: Grodziszcze, nr 3006D, km 5+795 – 6+137, 342 mb; Rudnica, nr 3006 D, km 8+434-9+429, 995 mb; Rudnica, nr 3150 D, km 0+000-0+944, 944 mb; Rudnica – Jemna, nr 3150 D, km 1+824 – 2+300, 476 mb; Jemna – Budzów, nr 3150 D, km 3+350 – 5+ 628, 2278 mb [intensywne opady deszczu, czerwiec 2017 r., intensywne opady deszczu maj i czerwiec 2018 r.]”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-05-14 14:37:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-14 14:38Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR VI/39/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-05-14 14:38:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-14 14:39Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR VI/40/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie wyznaczenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-05-14 14:39:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-14 14:39Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR VI/41/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-05-14 14:39:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-14 14:40Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR VI/42/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Srebrna Góra – część A

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-05-14 14:40:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-14 14:41Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR VI/43/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie Statutu Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-05-14 14:41:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-14 14:42Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR VI/44/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie odwołania i wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-05-14 14:42:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-14 14:43Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR VII/45/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ząbkowickiego z budżetu Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-06-10 12:57:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-11 10:14Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR VII/46/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-06-10 12:59:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-10 12:59Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR VII/47/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw w sprawie uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-06-10 13:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-10 13:00Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR VII/48/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z budową studni wierconych na potrzeby własnego gospodarstwa w roku 2019 na terenie wsi Lutomierz – Kolonia.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-06-10 13:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-10 13:01Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR VII/49/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-06-10 13:01:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-10 13:02Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR VII/50/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Budzów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-06-10 13:02:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-10 13:02Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR VII/51/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 maja 2019 r.

 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Mikołajów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-06-10 13:02:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-10 13:03Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR VII/52/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Żdanów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-06-10 13:03:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-16 15:41Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR VII/53/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Srebrna Góra

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-06-10 13:04:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-10 13:04Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR VII/54/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Jemna

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-06-10 13:04:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-10 13:05Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR VII/55/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Rudnica

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-06-10 13:05:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-10 13:06Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR VII/56/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Grodziszcze

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-06-10 13:06:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-10 13:06Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR VII/57/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Lutomierz

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-06-10 13:06:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-10 13:07Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR VII/58/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Przedborowa

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-06-10 13:07:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-10 13:07Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR VII/59/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Różana

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-06-10 13:08:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-10 13:08Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR VIII/60/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Stoszowice za rok 2018

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-06-27 08:07:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-27 08:28Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR VIII/61/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-06-27 08:29:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-27 08:29Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR VIII/62/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stoszowice za wykonanie budżetu Gminy za 2018 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-06-27 08:29:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-27 09:44Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR VIII/63/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-06-27 08:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-27 08:30Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR VIII/64/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-06-27 08:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-27 08:31Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR VIII/65/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-06-27 08:31:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-27 08:32Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR VIII/66/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-06-27 08:32:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-27 09:45Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR VIII/67/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-06-27 08:32:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-27 08:33Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR VIII/68/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-06-27 08:33:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-27 08:33Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR IX/69/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 12 sierpnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-08-16 11:13:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-08-16 11:14Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR IX/70/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 12 sierpnia 2019 r.

w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-08-16 11:14:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-08-16 11:15Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR X/71/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 21 października 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-10-28 13:07:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-28 13:08Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR X/72/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 21 października 2019 r.

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-10-28 13:08:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-28 13:11Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR X/73/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 21 października 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Budzów dotyczących
projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej zlokalizowanej w miejscowości
Budzów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-10-28 13:11:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-28 13:12Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XI/74/2019 z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-12-04 11:40:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-04 11:42Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XI/75/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów z terenu Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-12-04 11:42:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-04 11:43Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XI/76/2019 z dnia 25 listopada 2019 r

w sprawie zmiany określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-12-04 11:43:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-04 11:43Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XI/77/2019 z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-12-04 11:43:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-04 11:44Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XI/78/2019 z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany ustalenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-12-04 11:44:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-04 11:45Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XI/79/2019 z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-12-04 11:45:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-04 11:46Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XI/80/2019 z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej zlokalizowanej w miejscowości Budzów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-12-04 11:46:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-04 11:47Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XI/81/2019 z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie ustalenia dla dróg publicznych, zaliczonych do kategorii dróg gminnych, wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-12-04 11:47:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-04 11:47Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XI/82/2019 z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-12-04 11:48:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-04 11:48Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XI/83/2019 z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Ząbkowickiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych: Grodziszcze, nr 3006D, km 5+795 – 6+137, 342 mb; Rudnica, nr 3006D, km 8+434-9+429, 995 mb; Rudnica, nr 3150D, km 0+000-0+944, 944 mb; Rudnica – Jemna, nr 3150D, km 1+824-2+300, 476 mb; Jemna – Budzów, nr 3150D, km 3+350-5+628, 2278 mb [intensywne opady deszczu, czerwiec 2017 r., intensywne opady deszczu maj i czerwiec 2018 r.]”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-12-04 11:48:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-04 11:49Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XI/84/2019 z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ząbkowickiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych: Grodziszcze, nr 3006D, km 5+795 – 6+137, 342 mb; Rudnica, nr 3006D, km 8+434-9+429, 995 mb; Rudnica, nr 3150D, km 0+000-0+944, 944 mb; Rudnica – Jemna, nr 3150D, km 1+824-2+300, 476 mb; Jemna – Budzów, nr 3150D, km 3+350-5+628, 2278 mb [intensywne opady deszczu, czerwiec 2017 r., intensywne opady deszczu maj i czerwiec 2018 r.]”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-12-04 11:49:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-04 11:50Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XI/85/2019 z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Budzowie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-12-04 11:50:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-04 11:50Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XII/86/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-01-08 13:19:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-08 13:20Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XII/87/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-01-08 13:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-28 15:14Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XII/88/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-01-08 13:21:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-08 13:21Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XII/89/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-01-08 13:22:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-08 13:22Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XII/90/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-01-08 13:22:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-08 13:23Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XII/91/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.

sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stoszowice, w roku szkolnym 2019/2020

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-01-08 13:23:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-08 13:23Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XII/92/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie zmiany wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-01-08 13:23:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-08 13:24Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XII/93/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-01-08 13:24:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-08 13:25Aktualizacja dokonana przez: