Samorządowe 2018

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018r.

W sprawie zarządzenia wyrobów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-08-17 10:38:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-17 10:38Aktualizacja dokonana przez:

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 21 października 2018 r

Pełna treść komunikatu w raz z odnośnikami do załączników dostępna jest na stornie PKW pod adresem:

http://pkw.gov.pl/337_Informacje/1/26381_Informacja_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_13_sierpnia_2018_r_o_zasadach_i_sposobie_zglaszania_list_kandydatow_na_radnych__w_wyborach_do_rad_gmin_rad_miejskich_rad_miast__w_gminach_liczacych_do_20_000_mieszkancow__zarzadzonych_na_dzien_21_pazdziernika_2018_r

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-08-20 11:17:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-20 11:19Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 60/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 17 sierpnia 2018

W sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania tych miejsc do publicznej wiadomości.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-08-22 11:50:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-22 11:50Aktualizacja dokonana przez:

Obwieszczenie Wójta Gminy Stoszowice z dnia 17 sierpnia 2018 r.

w sprawie informacji o okręgach wybiorczych, ustaleniu ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Gminy Stoszowice, Rady Powiatu Ząbkowickiego, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz wyborach Wójta Gminy Stoszowice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-08-22 11:51:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-22 11:51Aktualizacja dokonana przez:

Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-08-29 08:08:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-29 08:08Aktualizacja dokonana przez:

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-08-29 08:10:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-29 08:10Aktualizacja dokonana przez:

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-08-29 08:10:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-29 08:11Aktualizacja dokonana przez:

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-08-31 10:26:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-31 10:26Aktualizacja dokonana przez:

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-09-11 15:59:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-11 15:59Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała nr 1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach z dnia 12 września 2018 roku

W sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-09-12 18:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-12 18:20Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała nr 2/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach z dnia 12 września 2018 roku

W sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 21 października 2018

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-09-12 18:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-12 18:21Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała nr 3/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach z dnia 12 września 2018 roku

W sprawie powołania pełnomocnika do spraw informatyki Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach, powołanej do przeprowadzenia wyborów do Rad Gminy Stoszowice, Rad Powiatu Ząbkowickiego, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz Wójta Gminy Stoszowice zarządzonych na dzień 21 października 2018

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-09-12 18:22:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-12 18:22Aktualizacja dokonana przez:

Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-09-12 18:23:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-12 18:23Aktualizacja dokonana przez:

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach z dnia 12 września 2018 roku.

Skład Gminnej Komisji Wyborczej

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej

Dyżury komisji

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-09-12 18:24:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-12 21:24Aktualizacja dokonana przez:

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stoszowice z dnia 7 września 2018roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349)Wójt Gminy Stoszowice podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-09-14 11:25:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-14 11:25Aktualizacja dokonana przez:

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach z dnia 18 września 2018 r.

w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych
w okręgu wyborczym nr 5 w Rudnicy

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-09-18 09:42:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-18 09:43Aktualizacja dokonana przez:

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 26 września 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-09-26 15:15:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-26 15:15Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 70/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 10 września 2018 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-09-26 15:27:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-26 15:27Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 73/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 21 września 2018 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli odpowiedzialnych za ochronę lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzanych na dzień 21 października 2018r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-10-01 09:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-01 09:31Aktualizacja dokonana przez:

Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-10-01 13:54:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-01 13:54Aktualizacja dokonana przez:

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach z dnia 1 października 2018 r. o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-10-01 14:12:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-01 14:12Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała nr 4 Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach z dnia 1 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia, że liczba zarejestrowanych kandydatów w okręgu wyborczym nr 5 w wyborach do rady Gminy Stoszowice jest równa liczbie radnych wybieranych w tym okręgu.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-10-01 16:33:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-01 16:33Aktualizacja dokonana przez:

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Stoszowice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-10-01 16:33:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-01 16:34Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała nr 5 Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach z dnia 1 października 2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rad Gminy Stoszowice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-10-01 16:34:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-01 16:34Aktualizacja dokonana przez:

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Stoszowice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-10-01 16:35:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-01 16:35Aktualizacja dokonana przez:

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach z dnia 1 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Stoszowice bez głosowania w okręgu wyborczym nr 5

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-10-01 16:35:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-01 16:36Aktualizacja dokonana przez:

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-10-02 16:10:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-03 16:12Aktualizacja dokonana przez:

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-10-03 16:13:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-03 16:14Aktualizacja dokonana przez:

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Stoszowice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-10-03 17:59:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-03 17:59Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała nr 6/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach z dnia 1 października 2018 roku

W sprawie treści i wydruku obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na Wójta w wyborach Wójta Gminy Stoszowice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-10-15 12:28:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-15 12:30Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała nr 7/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach z dnia 1 października 2018 roku

W sprawie zarządzenia wydrukowania obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady  Gminy Stoszowice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-10-15 12:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-15 12:30Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała nr 8/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach z dnia 1 października 2018 roku

W sprawie ustalenia harmonogramu druku kart oraz ustalenia formatu, treści oraz nakładu kart do głosowania do Rady Gminy Stoszowice i Wójta Gminy Stoszowice  zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-10-15 12:31:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-15 12:31Aktualizacja dokonana przez:

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach o dyżurach w dniach 20 i 21 października 2018 roku.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-10-19 14:39:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-19 14:39Aktualizacja dokonana przez:

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-10-26 12:45:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-26 12:45Aktualizacja dokonana przez:

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa dolnośląskiego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-10-26 12:46:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-26 12:46Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała nr 1 OBKW ds. Przeprowadzenia Głosowania nr 1 (Budzów) z dnia 10 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-11-20 17:10:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-20 17:10Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała nr 2 OBKW ds. Przeprowadzenia Głosowania nr 1 (Budzów) z dnia 10 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-11-20 17:11:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-20 17:11Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała nr 1 OBKW ds. Ustalenia Wyników Głosowania nr 1 (Budzów) z dnia 10 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-11-20 17:11:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-20 17:12Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała nr 2 OBKW ds. Ustalenia Wyników Głosowania nr 1 (Budzów) z dnia 10 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-11-20 17:12:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-20 17:12Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała nr 1 OBKW ds. Przeprowadzenia Głosowania nr 2 (Grodziszcze) z dnia 10 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-11-20 17:13:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-20 17:13Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała nr 2 OBKW ds. Przeprowadzenia Głosowania nr 2 (Grodziszcze) z dnia 10 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-11-20 17:14:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-20 17:14Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała nr 1 OBKW ds. Ustalenia Wyników Głosowania nr 2 (Grodziszcze) z dnia 10 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-11-20 17:14:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-20 17:15Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała nr 2 OBKW ds. Ustalenia Wyników Głosowania nr 2 (Grodziszcze) z dnia 10 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-11-20 17:15:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-20 17:15Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała nr 1 OBKW ds. Przeprowadzenia Głosowania nr 3 (Przedborowa) z dnia 10 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-11-20 17:16:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-20 17:16Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała nr 2 OBKW ds. Przeprowadzenia Głosowania nr 3 (Przedborowa) z dnia 10 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-11-20 17:17:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-20 17:17Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała nr 1 OBKW ds. Ustalenia Wyników Głosowania nr 3 (Przedborowa)z dnia 10 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-11-20 17:17:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-20 17:18Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała nr 2 OBKW ds. Ustalenia Wyników Głosowania nr 3 (Przedborowa) z dnia 10 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-11-20 17:18:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-20 17:18Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała nr 1 OBKW ds. Przeprowadzenia Głosowania nr 4 (Srebrna Góra) z dnia 10 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-11-20 17:19:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-20 17:19Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała nr 2 OBKW ds. Przeprowadzenia Głosowania nr 4 (Srebrna Góra) z dnia 10 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-11-20 17:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-20 17:20Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała nr 1 OBKW ds. Ustalenia Wyników Głosowania nr 4 (Srebrna Góra) z dnia 10 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-11-20 17:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-20 17:21Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała nr 2 OBKW ds. Ustalenia Wyników Głosowania nr 4 (Srebrna Góra) z dnia 10 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-11-20 17:21:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-20 17:21Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała nr 1 OBKW ds. Przeprowadzenia Głosowania nr 5 (Stoszowice) z dnia 10 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-11-20 17:22:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-20 17:22Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała nr 2 OBKW ds. Przeprowadzenia Głosowania nr 5 (Stoszowice) z dnia 10 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-11-20 17:22:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-20 17:22Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała nr 1 OBKW ds. Ustalenia Wyników Głosowania nr 5 (Stoszowice) z dnia 10 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-11-20 17:23:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-20 17:23Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała nr 2 OBKW ds. Ustalenia Wyników Głosowania nr 5 (Stoszowice) z dnia 10 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-11-20 17:24:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-20 17:24Aktualizacja dokonana przez: