2018

Zarządzenie nr 1/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 8 stycznia 2018

W sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu gminy Stoszowice na 2018rok.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-01-10 10:36:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-10 10:37Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 2/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 8 stycznia 2018

W sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Stoszowice w zamian za dzień świąteczny 6 stycznia 2018r. 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-01-10 10:37:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-10 10:37Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 10 stycznia 2018

W sprawie: powołania Komisji Przetargowej 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-01-10 10:38:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-10 10:38Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 4/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 10 stycznia 2018

W sprawie: powołania Komisji Przetargowej 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-01-10 10:38:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-10 10:39Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 5/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 19 stycznia 2018

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadań pn. „ Wykonanie i wdrożenie nowych systemów informatycznych celem uruchomienia e-usług administracyjnych w Gminie Stoszowice”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Małgorzata Kucharska
e-mail: m.kucharska@stoszowice.pl
Data publikacji: 2018-01-24 15:19:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-24 15:21Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 6/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 24 stycznia 2018

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadań pn. „Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projktowej dla zadania polegającego na budowie kolei linowej gondolowej do Twierzy Srebrna Góra w Gminie Stoszowoice"

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-01-26 09:51:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-31 11:15Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 7/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 24 stycznia 2018

W sprawie: ustalenia na 2018 rok wysokości i terminu płatności czynszu dzierżawnego za dzierżawę nieruchomości na cele rolne, stanowiących własność Gminy Stoszowice. 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-01-31 11:24:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-07 13:07Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 9/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 stycznia 2018

W sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 dla przedszkola i szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-02-07 13:23:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-07 13:25Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 12/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 lutego 2018

W sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Srebrna Góra, stanowiącej własność Gminy Stoszowice oraz ustalenia stawki czynszu.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-02-07 13:25:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-07 13:26Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 8/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 stycznia 2018

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-02-09 10:19:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-09 10:20Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 13/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 9 lutego 2018

W sprawie: powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Stoszowice w 2018 roku.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-02-14 11:15:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-14 11:16Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 14/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 13 lutego 2018

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie piłka nożna poprzez prowadzenie klubu sportowego na terenie gminy Stoszowice 2018 roku.  

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-02-14 11:16:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-14 11:17Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 15/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 23 lutego 2018

W sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie piłka nożna poprzez prowadzenie klubu sportowego na terenie gminy Stoszowice 2018 roku. 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-02-26 15:24:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-26 15:24Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 18/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 7 marca 2018

W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych z udzieleniem dotacji celowej ze środków budżetu gminy Stoszowice pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrz, związanych z trwała likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym lub biomasie, na terenie Gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-03-07 14:50:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-07 14:51Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 17/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 28 lutego 2018

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-03-09 13:58:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-09 13:59Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 19/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 8 marca 2018

W sprawie: powołania Komisji Przetargowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-03-09 13:59:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-09 14:00Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 20/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 14 marca 2018

W sprawie: powołania Komisji Przetargowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-03-21 12:34:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-21 12:35Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 16/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 27 lutego 2018

W sprawie: ustalenia stawek opłat za wynajem nieruchomości lub ich części stanowiących własność gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-03-23 09:27:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-23 09:28Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 21/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 marca 2018

W sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2017rok.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-03-30 12:21:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-30 12:22Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 22/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 marca 2018

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-04-06 13:58:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-06 13:59Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 23/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 marca 2018

W sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-04-06 13:59:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-06 14:00Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 26/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 13 kwietnia 2018

W sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2017 rok.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-04-13 10:37:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-13 10:38Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 25/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 9 kwietnia 2018

W sprawie powołania zespołu powypadkowego, w celu ustalenia okoliczności i przyczyny wypadku strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedborowej w dniu 03.03.2018r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-04-18 15:03:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-18 15:04Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 28/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 20 kwietnia 2018

W sprawie określenia zasad oraz sposobu naliczania i wypłaty ekwiwalentów pieniężnego za udział strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Stoszowice w działaniach ratowniczych lub szkoleniowych pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-05-09 15:53:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-09 15:53Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 27/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 20 kwietnia 2018

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadań pn.
”Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Grodziszcze – Różana dz. nr 466/13,29,151,150/1,149/1 km 0+000-0+2697 [Intensywne opady deszczu październik 2017]

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-04-23 14:28:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-09 16:49Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 29/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 kwietnia 2018

W sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-05-11 12:12:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-11 12:13Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 24/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 marca 2018

Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenie regulaminu Wynagrodzenia Pracowników w Urzędzie Gminy

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-04-25 13:01:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-25 13:02Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 30/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 kwietnia 2018

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-05-16 15:52:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-16 15:53Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 31/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 4 maja 2018

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przebudowa nawierzchni drogi w Srebrnej Górze.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-05-16 15:53:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-16 15:54Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 33/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 25 maja 2018

W sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Stoszowice za 2017 rok.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-05-28 14:36:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-28 14:37Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 32/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 21 maja 2018

W sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-06-11 10:04:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-11 10:05Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 34/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 25 maja 2018

W sprawie wprowadzenia Polityki ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-06-11 15:32:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-11 15:33Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 37/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 maja 2018

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-06-11 15:33:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-11 15:34Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 38/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 11.06.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadań pn. " Dostawa serwera, sprzętu komputerowego, sprzętu multimedialnego oraz kamer monitoringu i stacji meteorologicznych celem rozwoju elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w Gminie Stoszowice"

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Małgorzata Kucharska
e-mail: m.kucharska@stoszowice.pl
Data publikacji: 2018-06-12 13:19:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-12 13:24Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 39/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dn. 21 czerwca 2018 r.

Zarządzenie nr 39/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dn. 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stoszowicach powołanej zarządzeniem nr 103/2017 Wójta Gminy Stoszowice z dn. 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stoszowicach powołanej zarządzeniem nr 22/2012 Wójta Gminy Stoszowice z dn. 30 marca 2012 r. w sprawie powołania oraz organizacji i trybu działania Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej w Stoszowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2018-06-26 12:50:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-26 12:52Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 40/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 21 czerwca 2018 r.

Zarządzenie nr 39/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dn. 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stoszowicach, powołanej zarządzeniem nr 39/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dn. 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stoszowicach powołanej zarządzeniem nr 103/2017 Wójta Gminy Stoszowice z dn. 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stoszowicach powołanej zarządzeniem nr 22/2012 Wójta Gminy Stoszowice z dn. 30 marca 2012 r. w sprawie powołania oraz organizacji i trybu działania Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej w Stoszowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2018-06-26 12:53:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-26 12:54Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 41/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 21 czerwca 2018

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadań pn.
Na zakup wraz z dostawą i montażem 3 nowych szatni kontenerowych dla zawodników i sędziów w miejscowościach: Przedborowa, Rudnica, Budzów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-06-27 16:03:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-27 16:04Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 42/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 21 czerwca 2018

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadań pn.
”Grodziszcze droga dojazdowa do gruntów rolnych dz. 454, 457/2”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-06-27 16:04:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-27 16:05Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 43/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 26 czerwca 2018

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-06-27 16:05:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-27 16:05Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 44/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 27 czerwca 2018

W sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia „Dobry Start”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-07-03 07:54:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-03 07:55Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 45/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 27 czerwca 2018

W sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia „Dobry Start”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-07-03 07:55:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-03 07:56Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 46/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 27 czerwca 2018

W sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia „Dobry Start”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-07-03 07:56:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-03 07:57Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 47/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29 czerwca 2018

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-07-09 14:40:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-09 14:41Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 48/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 12 lipca 2018

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Grodziszcze droga dojazdowa do gruntów rolnych dz. nr 454,457/2”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-07-18 18:04:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-18 18:04Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 50/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 25 lipca 2018

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-08-01 14:42:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-01 14:42Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 51/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 lipca 2018

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-08-01 14:43:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-01 14:43Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 52/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 sierpnia 2018

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-08-17 10:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-17 10:31Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 56/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 6 sierpnia 2018

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadani pn.: „Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do (i z) placówek oświatowych na terenie Gminy Stoszowice w roku szkolnym 2018/2019”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-08-17 10:31:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-17 10:31Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 58/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 9 sierpnia 2018

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-08-17 10:32:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-17 10:32Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 59/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 sierpnia 2018

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-08-17 10:32:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-17 10:33Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 54/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 3 sierpnia 2018

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-08-22 11:35:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-22 11:35Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 60/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 17 sierpnia 2018

W sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania tych miejsc do publicznej wiadomości.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-08-22 11:47:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-22 11:48Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 61/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 17 sierpnia 2018

W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-08-22 11:49:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-22 11:49Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 62/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 17 sierpnia 2018

W sprawie powołania zespołu powypadkowego, w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedborowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-08-24 14:45:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-24 14:48Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 63/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 27 sierpnia 2018

W sprawie trybu i terminów prac związanych z opracowaniem projektu uchwały budżetowej Gminy Stoszowice na 2019rok.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-08-31 10:15:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-31 10:16Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 64/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 sierpnia 2018

W sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-09-05 09:17:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-05 09:18Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 67/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 4 września 2018

W sprawie wskazania osoby na pełnomocnika do spraw informatyki gminnej komisji wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-09-05 09:18:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-05 09:19Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 64A/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 sierpnia 2018

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-09-10 14:28:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-10 14:28Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 68/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 4 września 2018

W sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-09-10 14:29:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-10 14:29Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 69/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 6 września 2018

W sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Stoszowice do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-09-10 14:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-10 14:30Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 65/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 4 września 2018

W sprawie powołania komisji przetargowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-09-11 15:27:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-11 15:27Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 66/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 4 września 2018

W sprawie powołania komisji przetargowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-09-11 15:28:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-11 15:28Aktualizacja dokonana przez:

Zarzadzenie nr 71/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 20 września 2018

w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stoszowicach, powołanej zarządzeniem nr 39/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dn. 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stoszowicach powołanej zarządzeniem nr 103/2017 Wójta Gminy Stoszowice z dn. 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stoszowicach powołanej zarządzeniem nr 22/2012 Wójta Gminy Stoszowice z dn. 30 marca 2012 r. w sprawie powołania oraz organizacji i trybu działania Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej w Stoszowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2018-09-25 13:58:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-25 14:01Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 70/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 10 września 2018

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-09-26 15:25:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-26 15:26Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 72/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 20 września 2018

w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-09-26 15:26:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-26 15:26Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 73/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 21 września 2018

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli odpowiedzialnych za ochronę lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzanych na dzień 21 października 2018r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-09-26 19:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-01 09:29Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 74/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 28 września 2018

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-10-09 08:49:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-09 08:49Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 75/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 05 października 2018

w sprawie powołania zespołów do przeprowadzenia korekty składów kart do głosowania w wyborach do Rady Gminy Stoszowice i Wójta Gminy Stoszowice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-10-26 12:41:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-26 12:42Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 76/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 października 2018

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-11-15 15:46:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-15 15:46Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 79/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 14 listopada 2018

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2019 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej  

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-11-15 15:47:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-15 15:47Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 77/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 października 2018

W sprawie pierwszej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do przedszkola prowadzonego przez Gminę Stoszowice od 1 listopada 2018 roku

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-12-07 15:16:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-07 15:17Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 78/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 października 2018

W sprawie pierwszej aktualizacji statystycznej liczby uczniów uczęszczających do przedszkola prowadzonego przez Gminę Stoszowice od 1 listopada 2018 roku

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-12-07 15:17:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-07 15:17Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 80/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 listopada 2018

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-12-12 11:27:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-12 11:27Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 81/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 6 grudnia 2018

W sprawie powołania komisji przetargowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-12-12 11:28:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-12 11:28Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 10/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 stycznia 2018

W sprawie ustalenia wysokości wartości dla środków  trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych oraz wartości nisko cennych przyjętych dla Urzędu Gminy Stoszowice i jednostek organizacyjnych podległych Gminie Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-12-27 15:41:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-27 15:41Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 35/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 25 maja 2018

W sprawie powołania stałem komisji likwidacyjnej środków trwałych, pozostałych środków trwałych i innych składników majątkowych w Urzędzie Gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-12-27 15:42:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-27 15:42Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 83/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 grudnia 2018

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-01-10 17:38:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-10 17:53Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 84/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 grudnia 2018

W sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w Gminie Stoszowice od dnia 1 stycznia 2019 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-02-15 15:26:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-15 15:26Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 85/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 grudnia 2018

W sprawie ustalenia statystycznej liczby uczniów uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Stoszowice od 1 stycznia 2019 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-02-15 15:27:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-15 15:27Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 86/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 grudnia 2018

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-02-20 17:17:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-20 17:17Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 11/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie rozszerzenia zakresu sprawozdania finansowego Gminy Stoszowice i jednostek organizacyjnych podległych o informację dodatkową

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-03-20 15:13:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-20 15:14Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 82/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Gminie Stoszowice za rok 2018.  

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-07-02 11:29:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-02 11:30Aktualizacja dokonana przez: