Wybory uzupełniające do RG 2017

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 7 marca 2017r.

W sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów radnych Rady gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2017-03-10 09:25:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-10 09:26Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 57 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2017-03-15 13:05:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-15 17:20Aktualizacja dokonana przez:

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 17 marca 2017r. o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych

Załączniki, druki dotyczące zgłaszania listy kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających dostępne są na stronie: http://walbrzych.kbw.gov.pl/528_Wybory_w_toku_kadencji/1/10639_Zgloszenie_listy_kandydatow_na_radnych_w_wyborach_uzupelniajacych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2017-03-17 13:45:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-17 13:49Aktualizacja dokonana przez:

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 17 marca 2017r. o miejscu i czasie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2017-03-17 13:50:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-17 13:51Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 19/2017 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 17 marca 2017r.

W sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości. 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2017-03-22 14:11:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-27 09:33Aktualizacja dokonana przez:

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stoszowice z dnia 17 marca 2017r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2017-03-22 14:12:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-22 14:13Aktualizacja dokonana przez:

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dni 7 kwietnia 2017r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2017-04-07 11:53:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-07 11:54Aktualizacja dokonana przez:

ZWOŁANIE PIERWSZEGO POSIEDZENIA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W STOSZOWICACH

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2017-04-07 13:14:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-07 13:14Aktualizacja dokonana przez:

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach z dnia 12 kwietnia 2017r.

Gminna Komisja Wyborcza w Stoszowicach, powołana dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stoszowice w okręgu wyborczym Nr 1 i w okręgu wyborczym Nr 10, zarządzonych na 4 czerwca 2017r. podaje do wiadomości publicznej następujące informacje:

I Składa komisji

II Siedziba Komisji

III Dyżury Komisji

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2017-04-14 10:33:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-14 10:42Aktualizacja dokonana przez:

Obwieszczenie Wójta Gminy Stoszowice z dnia 13 kwietnia 2017r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 15) Wójt Gminy Stoszowice podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Stoszowice w okręgach wyborczych nr 1,10, zarządzonych na dzień 4 czerwca 2017r. 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2017-04-14 10:42:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-14 10:43Aktualizacja dokonana przez:

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach z dnia 26 kwietnia 2016r.

O terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnego w okręgu wyborczym nr 10, zarejestrowanych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Stoszowice, zarządzonych na dzień 4 czerwca 2017r. 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2017-04-26 14:01:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-26 14:01Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała nr 4/2017 Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach z dnia 27 kwietnia 2017r.

W sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Stoszowice zarządzonych na dzień 4 czerwca 2017r. 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2017-04-27 18:37:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-27 18:37Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała nr 5/2017 Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach z dnia 8 maja 2017r.

W sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2017-05-09 12:52:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-09 12:53Aktualizacja dokonana przez:

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach z dnia 27 kwietnia 2017r.

O obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Stoszowice bez głosowania w okręgu wyborczym nr 1

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2017-05-10 16:13:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-10 16:15Aktualizacja dokonana przez:

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach z dnia 9 maja 2017r.

O zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do rady Gminy Stoszowice zarządzonych na dzień 4 czerwca 2017r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2017-05-10 16:15:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-10 16:16Aktualizacja dokonana przez:

Informacja o wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego w gminach niebędących miastami na prawach powiatu.

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE, GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2017-05-10 16:16:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-10 16:16Aktualizacja dokonana przez:

INFORMACJA Wójta Gminy Stoszowice z dnia 15 maja 2017 r. o sporządzeniu spisu wyborców w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Stoszowice w okręgu nr 10 zarządzonych na dzień 4 czerwca 2017 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2017-05-18 18:09:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-18 18:10Aktualizacja dokonana przez:

INFORMACJA O SKŁADZIE OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 4 W SREBRNEJ GÓRZE przeprowadzającej wybory uzupełniające do Rady Gminy Stoszowice zarządzone na dzień 4 czerwca 2017 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2017-05-18 18:10:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-18 18:11Aktualizacja dokonana przez:

Wybory uzupełniające do Rady Gminy: Protokół obsadzenia mandatów radnych bez głosowania.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2017-06-05 07:21:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-05 07:22Aktualizacja dokonana przez:

Wybory uzupełniające do Rady Gminy: Protokół wyników głosowania w obwodzie nr4 na listy kandydatów na radnego.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2017-06-05 07:22:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-05 07:23Aktualizacja dokonana przez:

Wybory uzupełniające do Rady Gminy: Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym nr10

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2017-06-05 07:23:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-05 07:24Aktualizacja dokonana przez:

Wybory uzupełniające do Rady Gminy: PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2017-06-05 07:24:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-05 07:25Aktualizacja dokonana przez:

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 05.06.2017r.

O wynikach wyborów uzupełniających do Radny Gminy Stoszowice przeprowadzonych w dniu 4 czerwca 2017r. 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2017-06-07 11:59:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-07 12:00Aktualizacja dokonana przez: