Wybory uzupełniające do RG 2017

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 7 marca 2017r.

W sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów radnych Rady gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2017-03-10 09:25:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-10 09:26Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 57 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2017-03-15 13:05:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-15 17:20Aktualizacja dokonana przez:

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 17 marca 2017r. o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych

Załączniki, druki dotyczące zgłaszania listy kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających dostępne są na stronie: http://walbrzych.kbw.gov.pl/528_Wybory_w_toku_kadencji/1/10639_Zgloszenie_listy_kandydatow_na_radnych_w_wyborach_uzupelniajacych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2017-03-17 13:45:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-17 13:49Aktualizacja dokonana przez:

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 17 marca 2017r. o miejscu i czasie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2017-03-17 13:50:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-17 13:51Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 17/2017 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 17 marca 2017r.

W sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości. 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2017-03-22 14:11:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-22 14:12Aktualizacja dokonana przez:

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stoszowice z dnia 17 marca 2017r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2017-03-22 14:12:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-22 14:13Aktualizacja dokonana przez: