2014

Zapytanie ofertowe - Prowadzenie rehabilitacji ruchowej dla osób z terenu Gminy Stoszowice na terenie Ośrodka Zdrowia w Budzowie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2014-01-13 08:45:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-23 09:24Aktualizacja dokonana przez:

Informacja o wykazie Nr 1/2014 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

              Wójt  Gminy  Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia  10.01.2014 r.  do dnia 31 stycznia 2014 r.   

wywieszono wykaz Nr 1/2014 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

w trybie bezprzetargowym:

 Budzów

- działka numer 901 o powierzchni 0,2925 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 677/5 o powierzchni 0,2658 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 677/3 o powierzchni 0,1592 ha – użytkowanie rolnicze;

Jemna

- działka numer 163 o powierzchni 0,4250 ha – użytkowanie rolnicze;

Żdanów

- działka numer 173 o powierzchni 0,3000 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 131 o powierzchni 1,0200 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 134 o powierzchni 1,2300 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 175 o powierzchni 1,3100 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 60 o powierzchni 0,2500 ha – użytkowanie rolnicze;

Przedborowa

- działka numer 775/2 o powierzchni 0,3900 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 1045 o powierzchni 0,6900 ha – użytkowanie rolnicze;

Stoszowice

- działka numer 181/1 o powierzchni 0,0302 ha – użytkowanie rolnicze;

 

                                                    Wójt Gminy

                                                 Marek Janikowski

 

 

Autor: Elżbieta Piątek
Data wytworzenia informacji: 2014-01-10
Opublikowała: Elżbieta Piątek
tel. 748164517
e-mail: elzbieta.piatek@stoszowice.pl
Data publikacji: 2014-01-14 14:22:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-14 14:26Aktualizacja dokonana przez: Elżbieta Piątek

Zapytanie ofertowe - Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy oraz adaptacji budynku byłej szkoły na budynek administracyjno - biurowy w miejscowości Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Radomir Fijałkowski
tel. 748164523
e-mail: budownictwo1@stoszowice.pl
Data publikacji: 2014-01-15 10:40:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-03 13:39Aktualizacja dokonana przez:

Ogłoszenie o przetargu - II Budzów, dz. nr 48

Szczegółowe informacje w załącznikach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2014-01-16 10:17:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-16 10:19Aktualizacja dokonana przez:

Ogłoszenie o przetargu - Srebrna Góra, dz. nr 326/2

Szczegółowe informacje w załącznikach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2014-01-16 10:19:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-19 11:57Aktualizacja dokonana przez:

Zapytanie ofertowe - wykonanie prac geodezyjnych na terenie gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2014-02-20 12:33:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-14 10:51Aktualizacja dokonana przez:

Zapytanie ofertowe - wykonanie wycen nieruchomości na terenie gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2014-02-20 12:36:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-14 10:52Aktualizacja dokonana przez:

Ogłoszenie o przetargu - III Przedborowa, dz. nr: 89/2, 114/2, 114/4, 137/4, 138/6, 138/7, 446/2

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2014-02-26 10:36:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-26 10:40Aktualizacja dokonana przez:

Ogłoszenie o przetargu - III Jemna, dz. nr 265/6, 26/1

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2014-02-26 10:46:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-10 09:58Aktualizacja dokonana przez:

Ogłoszenie o przetargu - III Grodziszcze, dz. nr 410/3

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2014-02-26 10:48:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-10 10:01Aktualizacja dokonana przez:

Ogłoszenie o przetargu - III Jemna, dz. nr 265/9

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2014-02-26 10:50:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-10 10:00Aktualizacja dokonana przez:

Informacja o wyniku przetargu - Srebrna Góra, dz. nr 57/36

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2014-03-14 10:38:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-14 10:42Aktualizacja dokonana przez:

Informacja o wyniku przetargu - V Srebrna Góra, ul. Kolejowa 5a

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2014-03-14 10:45:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-14 10:47Aktualizacja dokonana przez:

Ogłoszenie o przetargu - III Srebrna Góra, dz. nr 326/2

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2014-04-10 08:33:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-10 08:34Aktualizacja dokonana przez:

Ogłoszenie o przetargu - II Srebrna Góra, dz. nr 57/36

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2014-04-30 13:34:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-05 12:09Aktualizacja dokonana przez:

Informacja o wynikach przetargu - III Srebrna Góra, dz. nr 326/2

INFORMACJA  O  WYNIKACH  PRZETARGU

 

       Informuję, że w dniu 07 maja 2014 roku o godz. 1000   w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice - sala posiedzeń, przeprowadzony został III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości SREBRNA GÓRA, stanowiącej własność Gminy, objętej księgą wieczystą KW Nr 46006, składającej się z działki numer 326/2 o powierzchni 0,0726 ha bez zabudowań.

 

1.Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Srebrna Góra uchwalonym uchwałą Nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Stoszowice z dnia 23 kwietnia 2013 r. oznaczona jest symbolem MN.1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. Poprzednie przetargi przeprowadzone były w dniu 27.11.2013 r. i 19.02.2014 r.

3. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 22.400,00 zł. (słownie: dwadzieścia dwa tysiące czterysta złotych).

 

4. Udział w przetargu zgłosiła firma KORDAS Spółka Jawna.

       W związku z tym, że w ogłoszeniu o przetargu z dnia 02 kwietnia 2014 roku termin wpłaty wadium ustalony był do dnia 30 kwietnia 2014 roku (włącznie), a firma KORDAS Spółka Jawna wpłaciła w pieniądzu wadium w dniu 05 maja 2014 roku (uznanie oeracji na koncie urzędu) tj. po terminie ustalonym w ogłoszeniu o przetargu – III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki numer 326/2 o pow. 0,0726 ha bez zabudowań, położonej w miejscowości Srebrna Góra - zakończył się wynikiem negatywnym.

Stoszowice, dnia 07.05.2014 r.

                                                           Przewodnicząca Komisji Przetargowej

                                                                   Małgorzata  Chmiel

 

Autor: Elżbieta Piątek
Data wytworzenia informacji: 2014-05-07
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2014-05-07 14:16:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-05-21 08:23Aktualizacja dokonana przez: Elżbieta Piątek

Ogłoszenie o przetargu - IV Przedborowa, dz. nr: 89/2, 114/2, 114/4, 137/4, 138/6, 138/7, 446/2

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2014-05-21 08:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-25 11:33Aktualizacja dokonana przez:

Ogłoszenie o przetargu - IV Jemna, dz. nr 265/6, 26/1

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2014-05-21 10:35:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-30 08:02Aktualizacja dokonana przez:

Ogłoszenie o przetargu - I Rudnica, dz. nr 45/4

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2014-06-13 08:03:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-06 08:29Aktualizacja dokonana przez:

Ogłoszenie o przetargu - I Srebrna Góra, dz. nr 117/12

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2014-06-13 08:08:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-06 08:32Aktualizacja dokonana przez:

Ogłoszenie o przetargu - IV Srebrna Góra, dz. nr: 326/2

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2014-06-13 08:12:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-06 08:26Aktualizacja dokonana przez:

Ogłoszenie o przetargu - I Żdanów, dz. nr 64/8

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2014-06-13 08:16:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-06 08:33Aktualizacja dokonana przez:

Ogłoszenie o przetargu - Stoszowice - składowisko odpadów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Elżbieta Piątek
tel. 748164517
e-mail: elzbieta.piatek@stoszowice.pl
Data publikacji: 2014-06-13 08:23:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-27 12:28Aktualizacja dokonana przez:

Ogłoszenie o przetargu - I Grodziszcze, dz. nr 410/3

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2014-07-31 11:15:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-11 12:18Aktualizacja dokonana przez:

Ogłoszenie o przetargu - I Jemna, dz. nr 265/9

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2014-07-31 11:21:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-11 12:17Aktualizacja dokonana przez:

Ogłoszenie o przetargu - Stoszowice - składowisko odpadów (II)

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2014-10-01 12:41:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-11 08:39Aktualizacja dokonana przez:

Ogłoszenie o przetargu - II Jemna, dz. nr 265/9

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2014-10-15 10:55:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-20 10:05Aktualizacja dokonana przez: