2013

Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 22 lutego 2013 r.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Stoszowice w 2013 roku.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-02-22 11:31:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-28 08:57Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie Nr 9/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 22 lutego 2013 roku

w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Srebrna Góra

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-02-22 11:32:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-22 11:36Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie Nr 10/2012 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 22 lutego 2013 roku

w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Srebrna Góra

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-02-22 11:37:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-22 11:38Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie Nr 11/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 22 lutego 2013 roku

w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Wójta Gminy Stoszowice do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Forteczny Park Kulturowy" sp. z o.o. z/s w Srebrnej Górze

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-02-28 08:57:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-28 08:59Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie Nr 12/2012 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 22 lutego 2013 roku

w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Wójta Gminy Stoszowice do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Wodociągi Srebrnogórskie" sp. z o.o. z/s w Budzowie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-02-28 09:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-28 09:02Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie Nr 1/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 8 stycznia 2013 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Wójcie Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-01-31 09:32:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-31 10:03Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie Nr 2/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 15 stycznia 2013 r.

w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu gminy Stoszowice na 2013 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-01-31 09:33:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-31 10:05Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie Nr 3/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 28 stycznia 2013 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stoszowice w 2013 roku

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-01-31 09:37:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-31 10:03Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie Nr 16/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 13 marca 2013 r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Stoszowice poprzez prowadzenie klubu sportowego w 2013 roku

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-03-13 12:55:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-13 12:58Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie Nr 13/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Stoszowice na 2013 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-03-06 13:07:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-09 11:10Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie Nr 15/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 6 marca 2013 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Stoszowice w 2013 roku

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-03-06 13:08:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-06 13:11Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie Nr 4/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie: ustalenia na 2013 rok wysokości i terminu płatności czynszu dzierżawnego za dzierżawę nieruchomości na cele rolne, stanowiących własność Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-02-06 13:04:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-28 08:46Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie Nr 5/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 5 lutego 2013 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-02-06 13:05:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-28 08:48Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie Nr 6/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 5 lutego 2013 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-02-06 13:05:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-28 08:50Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie Nr 7/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 6 lutego 2013 r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie klubu sportowego na terenie gminy Stoszowice oraz organizację zajęć sportowych dla młodzieży w 2013 roku.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-02-06 13:06:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-06 13:13Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie Nr 18/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-04-10 10:52:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-09 11:12Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie Nr 19/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie: przedstawienia z sprawozdania z wykoniania budżetu Gminy Stoszowice za 2012 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-04-10 10:52:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-09 11:14Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie Nr 20/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Stoszowice na 2013 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-04-10 10:52:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-09 11:16Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie Nr 21/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 9 kwietnia 2013 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Stoszowice poprzez prowadzenie klubu sportowego w 2013 roku

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-04-10 10:52:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-10 10:56Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie Nr 22/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 16 kwietnia 2013 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-08-09 11:17:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-09 11:18Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie Nr 23/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 16 kwietnia 2013 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-08-09 11:18:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-09 11:19Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie Nr 24/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 16 kwietnia 2013 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-08-09 11:19:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-09 11:20Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie Nr 25/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 kwietnia 2013 r.

w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Budzów, stanowiącej własność Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-08-09 11:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-09 11:32Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie Nr 27/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Stoszowice na 2013 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-08-09 11:35:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-09 11:54Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie Nr 28/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 8 maja 2013 r.

w sprawie: ustalenia stawek opłat za wynajem sal wykładowych w Szkole Podstawowej w Budzowie z filią w Przedborowej, ul. H. Pobożnego 1

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-08-09 11:55:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-09 11:57Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie Nr 29/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 13 maja 2013 r.

w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-08-09 11:57:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-09 11:59Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie Nr 30/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie: ustalenia stawki czynszu za najem części nieruchomości położonej w miejscowości Stoszowice, stanowiącej własność Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-08-09 11:59:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-09 12:00Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie Nr 31/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 18 czerwca 2013 r.

w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości położonych w miejscowości Srebrna Góra, stanowiących własność Gminy Stoszowice oraz ustalenia stawki czynszu

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-08-09 12:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-09 12:02Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie Nr 32/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-08-09 12:02:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-09 12:03Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie Nr 33/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-08-09 12:03:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-09 12:04Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie Nr 34/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Przedborowa, stanowiącej własność Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-08-09 12:04:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-09 12:06Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie Nr 35/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa osobie pełniącej obowiązki dyrektora jednostki organizacyjnej Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-08-09 12:06:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-09 12:08Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie Nr 36/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-08-09 12:08:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-09 12:09Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie Nr 37/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29 lipca 2013 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-08-09 12:09:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-09 12:10Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie Nr 38/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 lipca 2013 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-08-09 12:10:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-09 12:11Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie Nr 45/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 12 sierpnia 2013 r.

w sprawie: trybu i terminów prac związanych z opracowaniem projektu uchwały budżetowej Gminy Stoszowice na 2014 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-08-13 10:44:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-13 10:46Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie Nr 48/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 sierpnia 2013 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za pierwsze półrocze 2013 roku

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-09-17 13:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-17 13:02Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie Nr 51/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 17 września 2013 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi i podmmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-09-17 13:03:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-17 13:05Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 52/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 17 września 2013r.

W sprawie zmiany w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Wójcie Gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-11-06 10:49:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-06 11:04Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 53/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 19 września 2013r.

W sprawie powołania komisji przetargowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-11-06 11:04:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-06 11:04Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 54/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 19 września 2013r.

W sprawie powołania komisji przetargowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-11-06 11:04:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-06 11:05Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 55/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 19 września 2013r.

W sprawie udzielenia pełnomocnictwa osobie pełniącej obowiązki dyrektora jednostki organizacyjnej Gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-11-06 11:05:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-06 11:05Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 56/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 września 2013r.

W sprawie budżetu gminy na rok 2013

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-11-06 11:05:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-06 11:06Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 57/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 14 października 2013r.

W sprawie prowadzenia instruktażu stanowiskowego w dziedzinie BHP

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-11-06 11:06:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-06 11:06Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 58/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 14 października 2013r.

W sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-11-06 11:07:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-06 11:07Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 59/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 15 października 2013r.

W sprawie powołania komisji przetargowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-11-06 12:15:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-06 12:17Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 60/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 23 października 2013r.

W sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę części nieruchomości położonej w miejscowości Grodziszcze stanowiącej własność Gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-11-06 12:17:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-06 12:17Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 61/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29 października 2013r.

W sprawie powołania komisji przetargowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-11-06 12:17:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-06 12:18Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 62/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 października 2013r.

W sprawie budżetu gminy na rok 2013

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-11-06 12:19:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-06 12:19Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 63/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 października 2013r.

W sprawie zmiany zarządzenia nr 9/2010

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-11-06 12:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-06 12:21Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 64/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 14 listopada 2013r.

W sprawie powołania komisji przetargowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-11-06 12:21:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-06 12:22Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 64a/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 14 listopada 2013r.

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-11-06 12:22:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-06 12:22Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 65/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 15 listopada 2013r.

W sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2014r. oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-11-06 12:23:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-06 12:23Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 66/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 20 listopada 2013r.

W sprawie powołania komisji przetargowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-11-06 12:23:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-06 12:24Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 67/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 21 listopada 2013r.

W sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Wójta Gminy Stoszowice do Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-11-06 12:24:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-06 12:24Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 68/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 21 listopada 2013r.

W sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem nieruchomości lub ich części stanowiących własność gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-11-06 12:24:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-06 12:25Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 69/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29 listopada 2013r.

W sprawie zmiany budżetu na rok 2013

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-11-06 12:25:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-06 12:26Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 70/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 02 grudnia 2013r.

W sprawie przyjęcia planu zimowego utrzymania dróg w sezonie 2013/2014

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-11-06 12:26:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-06 12:26Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 71/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 11 grudnia 2013r.

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-11-06 12:26:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-06 12:27Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 72/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 17 grudnia 2013r.

W sprawie powołania zastępcy Wójta Gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-11-06 12:27:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-06 12:27Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 73/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 19 grudnia 2013r.

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-11-06 12:27:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-06 12:29Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 74/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 20 grudnia 2013r.

W sprawie zmiany budżetu gmina na rok 2013

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-11-06 12:29:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-06 12:29Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 75/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 grudnia 2013r.

W sprawie ustalenia wysokości stawki za 1km w celu rozliczenia kosztów użytkowania samochodów prywatnych do celów służbowych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-11-06 12:29:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-06 12:30Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 76/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 grudnia 2013r.

W sprawie zasad dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok stosowanych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego przez pracowników Urzędu Gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-11-06 12:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-06 12:30Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 78/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 grudnia 2013r.

W sprawie ustalenia regulaminu Wynagrodzenia Pracowników w Urzędzie Gminy

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-11-06 12:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-06 12:31Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 79/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 grudnia 2013r.

W sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-11-06 12:31:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-06 12:32Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 80/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 grudnia 2013r.

W sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-11-06 12:32:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-06 12:33Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 81/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 grudnia 2013r.

W sprawie wprowadzenia instrukcji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-11-06 12:33:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-06 12:33Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 82/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 grudnia 2013r.

W sprawie wykazu programu komputerowych używanych w Urzędzie Gminy Stoszowice oraz zasad archiwizacji danych na nośnikach komputerowych – programy w zakresie gospodarki finansowej.   

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-11-25 14:35:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-25 14:36Aktualizacja dokonana przez: