2013

Uchwała XXV/162/2013 z dnia 15 lutego 2013 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-02-25 09:48:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-07 09:41Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała XXV/163/2013 z dnia 15 lutego 2013 r.

w sprawie: rozszerzenia przedmiotu działalności Fortecznego Parku Kulturowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Srebnej Górze oraz przeklasyfikowanie kodów PKD-2004 na PKD-2007

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-02-25 09:49:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-07 09:41Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała XXV/164/2013 z dnia 15 lutego 2013 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stoszowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-02-25 09:52:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-07 09:42Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała XXV/161/2013 z dnia 15 lutego 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-02-25 09:45:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-07 09:41Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała XXVII/172/2013 z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Stoszowice Województwu Dolnośląskiemu w ramach realizacji zadania pod nazwą: "Przebudowa chodnika w m. Stoszowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385" w ramach "Dolnośląskiego programu przebudowy i remontów dróg wojewódzkich".

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-03-29 10:09:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-29 10:12Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała XXVII/168/2013 z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-03-29 09:58:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-29 10:00Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała XXVII/169/2013 z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-03-29 10:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-29 10:05Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała XXVII/170/2013 z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-03-29 10:05:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-29 10:12Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała XXVII/171/2013 z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani Doroty Wild na działalność Wójta Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-03-29 10:08:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-29 10:09Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała XXVI/165/2013 z dnia 1 marca 2013 r.

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-03-07 09:21:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-07 09:40Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała XXVI/166/2013 z dnia 1 marca 2013 r.

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Przedborowa

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-03-07 09:37:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-07 09:40Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała XXVI/167/2013 z dnia 1 marca 2013 r.

w sprawie: uchylenia Uchwały Nr X/56/2011 Rady Gminy Stoszowice z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie przekazania składników Mienia Sołeckiego Srebrna Góra.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-03-07 09:38:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-07 09:40Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała XXVIII/173/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-05-06 12:38:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-06 12:41Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała XXVIII/174/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r.

w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-05-06 12:41:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-06 12:43Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała XXVIII/175/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r.

o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-05-06 12:43:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-06 12:45Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała XXVIII/176/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r.

o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-05-06 12:45:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-06 12:47Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała XXVIII/177/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Srebrna Góra

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-05-06 12:50:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-06 13:11Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała XXIX/178/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-06-11 10:46:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-11 10:49Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała XXIX/179/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-06-11 10:49:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-11 10:50Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała XXIX/180/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r.

w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-06-11 10:50:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-11 10:52Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała XXIX/181/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stoszowice do Programu Odnowy Wsi Województwa Dolnośląskiego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-06-11 10:52:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-11 10:53Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała XXIX/182/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r.

o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-06-11 10:53:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-11 10:55Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała XXX/183/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykoniania budżetu Gminy Stoszowice za rok 2012.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-07-11 09:39:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-11 09:41Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała XXX/184/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-07-11 09:41:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-11 09:43Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała XXX/185/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-07-11 09:43:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-11 09:45Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała XXX/186/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-07-11 09:45:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-11 09:47Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała XXX/187/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono określone stanowiska w placówkach oświatowych na terenie Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-07-11 09:47:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-11 09:49Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała XXX/188/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-07-11 09:49:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-11 09:50Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała XXX/189/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-07-11 09:50:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-11 09:51Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała XXXI/190/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-09-04 08:55:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-04 08:59Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała XXXI/191/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nierychomości

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-09-04 08:59:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-04 09:01Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała XXXI/192/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-09-04 09:01:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-04 09:02Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała XXXI/193/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie wyznaczenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-09-04 09:02:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-07 08:12Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała XXXII/194/2013 z dnia 27 września 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-10-07 11:21:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-07 11:26Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała XXXII/195/2013 z dnia 27 września 2013 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-10-07 11:26:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-07 11:28Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała XXXII/196/2013 z dnia 27 września 2013 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy w zakresie realizacji projektu "Dolnoślązak umie pływać" oraz dofinansowania kosztów realizacji przedmiotowego projektu.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-10-07 11:28:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-07 11:30Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała XXXII/197/2013 z dnia 27 września 2013 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy w zakresie realizacji "Programu odbudowy zwierzyny drobnej w powiecie ząbkowickim w latach 2013 - 2016" oraz dofinansowania kosztów realizacji przedmiotowego Programu.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-10-07 11:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-07 11:32Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała XXXII/198/2013 z dnia 27 września 2013 r.

w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-10-07 11:32:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-07 11:33Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała XXXII/199/2013 z dnia 27 września 2013 r.

w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Gminy Stoszowice"

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-10-07 11:34:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-07 11:35Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała XXXII/200/2013 z dnia 27 września 2013 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stoszowice w 2013 roku

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-10-07 11:35:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-07 11:36Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała XXXIII/201/2013 z dnia 5 listopada 2013 r.

w sprawie: odwołania Skarbnika Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-11-12 08:51:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-12 08:57Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała XXXIII/202/2013 z dnia 5 listopada 2013 r.

w sprawie: powołania Skarbnika Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-11-12 08:57:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-12 09:00Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała XXXIII/203/2013 z dnia 5 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-11-12 09:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-12 09:02Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała XXXIII/204/2013 z dnia 5 listopada 2013 r.

w sprawie: wprowadzenia zmianw wieloletniej prognozie finansowiej Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-11-12 09:02:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-12 09:03Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała XXXIII/205/2013 z dnia 5 listopada 2013 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2014 roku

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-11-12 09:04:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-12 09:06Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała XXXIII/206/2013 z dnia 5 listopada 2013 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2014

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-11-12 09:07:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-12 09:08Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała XXXIII/207/2013 z dnia 5 listopada 2013 r.

w sprawie wyznaczenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-11-12 09:10:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-12 09:11Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała XXXIII/208/2013 z dnia 5 listopada 2013 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-11-12 09:13:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-12 09:15Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała XXXIII/209/2013 z dnia 5 listopada 2013 r.

w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-11-12 09:15:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-12 09:17Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała XXXIII/210/2013 z dnia 5 listopada 2013 r.

o uchyleniu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy w zakresie realizacji projektu "Dolnoślązak umie pływać" oraz dofinansowania kosztów realizacji przedmiotowego projektu

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-11-12 09:17:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-12 09:19Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała XXXIII/211/2013 z dnia 5 listopada 2013 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śl. na realizację Programu odbudowy zwierzyny drobnej w powiecie ząbkowickim w latach 2013 - 2015

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-11-12 09:19:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-12 09:21Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała XXXIV/212/2013 z dnia 19 listopada 2013 r.

w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości w 2014 roku

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-11-28 10:50:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-28 10:57Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała XXXV/213/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2014-01-09 10:32:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-09 11:13Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała XXXV/214/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2014-01-09 10:48:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-10 10:48Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała XXXV/215/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2014-01-09 10:48:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-10 10:49Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała XXXV/216/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2014-01-09 10:49:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-10 10:50Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała XXXV/217/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki
takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2014-01-09 10:49:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-09 10:51Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała XXXV/218/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stoszowice na lata 2012 - 2032

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2014-01-10 10:51:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-10 10:52Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała XXXV/219/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2014-01-10 10:52:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-10 10:54Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała XXXV/220/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie określenia wysokości stawek diet dla radnych i sołtysów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2014-01-10 10:54:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-10 10:55Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała XXXV/221/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2014-01-10 10:55:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-10 10:56Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała XXXV/222/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 grudnia 2013 r. znak: NK - N.4131.124.5.2013.RB

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2014-01-10 10:56:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-10 10:58Aktualizacja dokonana przez: