2017

Tryb i terminy praz związanych z opracowaniem projektu uchwały budżetowej Gminy Stoszowice na 2017 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Alicja Wolan
tel. 0
e-mail: alicja@stoszowice.pl
Data publikacji: 2016-08-11 08:12:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-11 08:15Aktualizacja dokonana przez:

Projekt uchwały budżetowej na 2017 rok oraz projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Alicja Wolan
tel. 0
e-mail: alicja@stoszowice.pl
Data publikacji: 2016-11-14 13:49:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-14 13:56Aktualizacja dokonana przez:

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz opinia dotycząca projektu uchwały budżetowej Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Alicja Wolan
tel. 0
e-mail: alicja@stoszowice.pl
Data publikacji: 2017-01-02 10:21:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-02 10:25Aktualizacja dokonana przez:

Wykaz wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2016

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Alicja Wolan
tel. 0
e-mail: alicja@stoszowice.pl
Data publikacji: 2017-01-11 10:13:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-11 10:16Aktualizacja dokonana przez:

Plan budżetu gminy na rok 2017

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Alicja Wolan
tel. 0
e-mail: alicja@stoszowice.pl
Data publikacji: 2017-01-11 10:16:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-11 10:17Aktualizacja dokonana przez:

Plan Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stoszowice na lata 2017-2023

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Alicja Wolan
tel. 0
e-mail: alicja@stoszowice.pl
Data publikacji: 2017-01-11 10:17:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-11 10:18Aktualizacja dokonana przez:

Informacja z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za I kwartał 2017r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Alicja Wolan
tel. 0
e-mail: alicja@stoszowice.pl
Data publikacji: 2017-06-07 16:49:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-07 16:50Aktualizacja dokonana przez:

Informacja z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za II kwartał 2017r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Alicja Wolan
tel. 0
e-mail: alicja@stoszowice.pl
Data publikacji: 2017-07-26 15:19:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-26 15:21Aktualizacja dokonana przez:

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Alicja Wolan
tel. 0
e-mail: alicja@stoszowice.pl
Data publikacji: 2017-08-31 13:40:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-31 13:42Aktualizacja dokonana przez:

Informacja z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za III kwartał 2017r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Alicja Wolan
tel. 0
e-mail: alicja@stoszowice.pl
Data publikacji: 2017-11-17 10:14:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-17 10:15Aktualizacja dokonana przez:

Opinia RIO ws. możliwości spłaty raty pożyczki przez Gminę Stoszowice wnioskowanej z WFOŚiGW

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Alicja Wolan
tel. 0
e-mail: alicja@stoszowice.pl
Data publikacji: 2017-12-13 14:51:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-13 14:54Aktualizacja dokonana przez:

Informacja z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za IV kwartał 2017r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Alicja Wolan
tel. 0
e-mail: alicja@stoszowice.pl
Data publikacji: 2018-04-09 07:42:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-09 07:44Aktualizacja dokonana przez:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za rok 2017

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Alicja Wolan
tel. 0
e-mail: alicja@stoszowice.pl
Data publikacji: 2018-04-09 07:45:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-09 07:47Aktualizacja dokonana przez:

Informacja z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2017 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Alicja Wolan
tel. 0
e-mail: alicja@stoszowice.pl
Data publikacji: 2018-04-13 12:53:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-13 12:55Aktualizacja dokonana przez:

Opinia RIO z wykonania budżetu za rok 2017

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Alicja Wolan
tel. 0
e-mail: alicja@stoszowice.pl
Data publikacji: 2018-05-17 10:56:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-17 10:58Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała ws. udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Stoszowice za rok 2017

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Alicja Wolan
tel. 0
e-mail: alicja@stoszowice.pl
Data publikacji: 2018-06-29 11:02:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-29 11:04Aktualizacja dokonana przez: