2016

Zarzadzenie ws. trybu i terminów praz zwiazanych z opracowaniem projektu uchwały budżetowej Gminy Stoszowice na 2016 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Alicja Wolan
tel. 0
e-mail: alicja@stoszowice.pl
Data publikacji: 2015-08-07 10:57:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-07 11:00Aktualizacja dokonana przez:

Projekt budżetu na 2016 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Alicja Wolan
tel. 0
e-mail: alicja@stoszowice.pl
Data publikacji: 2015-12-04 12:07:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-19 10:04Aktualizacja dokonana przez:

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz opinia dotycząca projektu uchwały budżetowej Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Alicja Wolan
tel. 0
e-mail: alicja@stoszowice.pl
Data publikacji: 2015-12-15 08:28:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-15 08:31Aktualizacja dokonana przez:

Autopoprawka do budżetu Gminy Stoszowice na rok 2016 oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Alicja Wolan
tel. 0
e-mail: alicja@stoszowice.pl
Data publikacji: 2015-12-18 11:54:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-18 11:56Aktualizacja dokonana przez:

Plan budżetu na 2016 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Alicja Wolan
tel. 0
e-mail: alicja@stoszowice.pl
Data publikacji: 2016-01-19 10:01:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-19 10:02Aktualizacja dokonana przez:

Informacja z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za I kwartał 2016r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Alicja Wolan
tel. 0
e-mail: alicja@stoszowice.pl
Data publikacji: 2016-07-20 16:27:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-20 16:28Aktualizacja dokonana przez:

Informacja z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za II kwartał 2016r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Alicja Wolan
tel. 0
e-mail: alicja@stoszowice.pl
Data publikacji: 2016-07-20 16:28:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-09 13:45Aktualizacja dokonana przez:

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2016r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Alicja Wolan
tel. 0
e-mail: alicja@stoszowice.pl
Data publikacji: 2016-08-09 13:47:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-09 13:49Aktualizacja dokonana przez:

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stoszowice za I półrocze 2016 roku.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Alicja Wolan
tel. 0
e-mail: alicja@stoszowice.pl
Data publikacji: 2016-09-13 11:08:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-27 14:14Aktualizacja dokonana przez:

Informacja z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za III kwartał 2016r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Alicja Wolan
tel. 0
e-mail: alicja@stoszowice.pl
Data publikacji: 2016-10-27 14:14:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-27 14:16Aktualizacja dokonana przez:

Informacja z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za IV kwartał 2016r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Alicja Wolan
tel. 0
e-mail: alicja@stoszowice.pl
Data publikacji: 2017-02-28 13:09:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-28 13:11Aktualizacja dokonana przez:

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2016 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Alicja Wolan
tel. 0
e-mail: alicja@stoszowice.pl
Data publikacji: 2017-03-30 14:05:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-30 14:06Aktualizacja dokonana przez:

Opinia RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2016 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Alicja Wolan
tel. 0
e-mail: alicja@stoszowice.pl
Data publikacji: 2017-05-09 13:14:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-09 13:17Aktualizacja dokonana przez:

Informacja z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2016 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Alicja Wolan
tel. 0
e-mail: alicja@stoszowice.pl
Data publikacji: 2017-06-12 14:05:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-12 14:06Aktualizacja dokonana przez: