2015

Zarządzenie nr 53/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 kwietnia 2015r.

W sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2014rok.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-05-06 12:52:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-06 12:54Aktualizacja dokonana przez:

Plan budżetu na 2015rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-05-06 12:56:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-06 13:36Aktualizacja dokonana przez:

Informacja z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za I kwartał 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-05-06 13:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-06 13:01Aktualizacja dokonana przez:

Informacja z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za II kwartał 2015r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Alicja Wolan
tel. 0
e-mail: alicja@stoszowice.pl
Data publikacji: 2015-07-31 12:23:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-31 12:30Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzienie ws. przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 roku

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Alicja Wolan
tel. 0
e-mail: alicja@stoszowice.pl
Data publikacji: 2015-08-07 09:48:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-07 10:00Aktualizacja dokonana przez:

Informacja z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za III kwartał 2015r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Alicja Wolan
tel. 0
e-mail: alicja@stoszowice.pl
Data publikacji: 2015-11-03 10:45:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-03 10:47Aktualizacja dokonana przez:

Sprawozdanie Rb-NDS za 2015 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Alicja Wolan
tel. 0
e-mail: alicja@stoszowice.pl
Data publikacji: 2016-03-23 11:05:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-23 11:06Aktualizacja dokonana przez:

Informacja z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za IV kwartał 2015r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Alicja Wolan
tel. 0
e-mail: alicja@stoszowice.pl
Data publikacji: 2016-03-23 11:29:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-23 11:30Aktualizacja dokonana przez:

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2015 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Alicja Wolan
tel. 0
e-mail: alicja@stoszowice.pl
Data publikacji: 2016-03-30 15:53:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-30 15:54Aktualizacja dokonana przez:

Informacja z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2015 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Alicja Wolan
tel. 0
e-mail: alicja@stoszowice.pl
Data publikacji: 2016-04-20 14:32:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-20 14:33Aktualizacja dokonana przez: