STANOWISKA

1.

Paweł Gancarz

Wójt Gminy

3.

Katarzyna Cichoń

Skarbnik Gminy

3.

Robert Sarna

Sekretarz Gminy

4.

Małgorzata Chmiel 

Kierownik Referatu Rozwoju

5.

Dominika Minta

podinspektor d/s budownictwa i zamówień publicznych

6.

Leokadia Zając

podinspektord/s geodezji i gospodarki gruntami

7.

Malwina Rogólska

młodszy referent d/s obywatelskich i działalności gospodarczej

8.

Jolanta Borgula

inspektor d/s obywatelskich i obsługi rady gminy

9.

Elżbieta Piątek

inspektor d/s geodezji i gospodarki gruntami

10.

Anna Krzeszowiec

inspektor d/s księgowości i kadr

11.

Renata Szmigiel

inspektor d/s wymiaru podatków i opłat

12.

Małgorzata Korman

specjalista d/s wymiaru podatku i opłat

13.

 Małgorzata Kucharska

Inspektor d/s promocji i kultury

14.

Lucyna Borgula

inspektor d/s ochrony środowiska i gospodarki komunalnej

15.

Agnieszka Benedyk

Główna księgowa

16.

Anna Badecka

podinspektor d/s budownictwa i gospodarki przestrzennej

17.

Aneta Wolan-Tomczyk

referent d/s księgowości budżetowej

18.

Alicja Kaczmarska

młodszy referent d/s księgowości budżetowej

19.

Ewelina Haber

sekretarka

20.

Zdzisława Matolicz

pracownik obsługi

21.

Jolanta Jasiczek

młodszy referent ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych