Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Robert Sarna
Sekretarz Gminy, kierownik referatu 74/81-64-511 sekretarz@stoszowice.pl
Jolanta Borgula inspektor d/s obywatelskich i obsługi Rady Gminy 74/81-64-513 obywatel@stoszowice.pl
Malwina Rogólska młodszy referent d/s obywatelskich i działalności gospodarczej 74/81-64-533 dg@stoszowice.pl 
Jakub Urbaś
Informatyk Urzędu 74/81-64-514 info@stoszowice.pl 

pracownik obsługi    
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2012-01-09 13:43:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-09 11:04Aktualizacja dokonana przez:

Referat Planowania i Finansów

 

Katarzyna Cichoń Skarbnik Gminy, kierownik referatu 74/81-64-515 skarbnik@stoszowice.pl
Agnieszka Benedyk Główny Księgowy 74/81-64-521 agnieszka@stoszowice.pl
Małgorzata Korman specjalista d/s wymiaru podatku i opłat 74/81-64-529 malgorzata.korman@stoszowice.pl
Renata Szmigiel inspektor d/s wymiaru podatków i opłat 74/81-64-528 podatki@stoszowice.pl
Anna Krzeszowiec inspektor d/s księgowości 74/81-64-526 anna.krzeszowiec@stoszowice.pl
Aneta Wolan - Tomczyk referent d/s księgowości budżetowej 74/81-64-534 aneta.wolan@stoszowice.pl
Alicja Kaczmarska młodszy referent d/s księgowości budżetowej 74/81-64-534 alicja@stoszowice.pl
Jolanta Jasiczek młodszy referent ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych  74/81-64-518 jolanta@stoszowice.pl
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Małgorzata Kucharska
e-mail: m.kucharska@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-01-09 13:48:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-27 13:09Aktualizacja dokonana przez:

Referat Rozwoju

 Małgorzata Chmiel kierownik referatu 74/81-64-530  
Elżbieta Piątek inspektor d/s geodezji i gospodarki gruntami 74/81-64-517 elzbieta.piatek@stoszowice.pl
  podinspektor ds. budownictwa i zamówień publicznych
 
74/81-64-523 budownictwo@stoszowice.pl
  inspektor ds. geodezji i gospodarki gruntami 74/81-64-520 leokadia.zajac@stoszowice.pl
Lucyna Borgula inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej 74/81-64-532 lucyna.borgula@stoszowice.pl
Anna Badecka
podinspektor ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej 74/81-64-522 a.badecka@stoszowice.pl

inspektor d/s promocji i kultury 74/81-64-538 promocja@stoszowice.pl
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2012-01-09 13:51:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-09 11:03Aktualizacja dokonana przez:

Sekretariat

  Sekretarka 74/81-64-510 gmina@stoszowice.pl
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Małgorzata Chmiel
tel. 748164538
e-mail: malgorzata.chmiel@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-01-09 13:56:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-20 09:37Aktualizacja dokonana przez: