Stowarzyszenia i zwi您ki cz這nkowskie

Towarzystwo Srebrnog鏎skie

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
 GMINA WIEJSKA  Stoszowice
 KATEGORIA:  Stowarzyszenia i zwi您ki cz這nkowskie
 DATA PUBLIKACJI:  19 Sierpnia 2003 13:52
 NAZWA:  Towarzystwo Srebrnogórskie
 ADRES:  ul.Kolejowa, 57-215 Srebrna Góra
 OPIS:

Stowarzyszenie skupiaj帷e mi這郾ików Srebrnej Góry.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowa: Micha Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-19 10:03:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-19 10:04Aktualizacja dokonana przez:

Ludowy Klub Sportowy "Przedborowianka"

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
 GMINA WIEJSKA  Stoszowice
 KATEGORIA:  Stowarzyszenia i zwi您ki cz這nkowskie
 DATA PUBLIKACJI:  08 Czerwca 2004 13:55
 NAZWA:  Ludowy Klub Sportowy "Przedborowianka"
 ADRES:  Przedborowa 100/B4, 57-215 Srebrna Góra
   
 OPIS:

Celem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej w鈔ód dzieci, m這dzie篡 i doros造ch poprzez:
*wspó責zia豉nie z w豉dzami sportowymi, pa雟twowymi
i samorz康owymi,
*organizacj sekcji i szkole sportowych,
*otaczanie opiek zawodników oraz stwarzanie im dogodnych warunków do rozwoju ró積ych dyscyplin sportu,
*organizowanie zawodów sportowych, organizacj kursów, obozów szkoleniowych dla zawodników i dzia豉czy,
*zarz康zanie posiadanymi obiektami, urzadzeniami sportowymi i rekreacyjnymi dbaj帷 o ich rozbudow, remonty
i konserwacj.

 

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowa: Micha Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-19 10:04:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-19 10:05Aktualizacja dokonana przez:

Ochotnicza Stra Po瘸rna w Rudnicy

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
 GMINA WIEJSKA  Stoszowice
 KATEGORIA:  Stowarzyszenia i zwi��zki cz這nkowskie
 DATA PUBLIKACJI:  08 Czerwca 2004 14:12
 NAZWA:  Ochotnicza Stra Po瘸rna w Rudnicy
 ADRES:  Rudnica 2A, 58-262 Ostraszowice
 PREZES  �� Jan Kostan
 NACZELNIK  �� Franciszek Wo販zyk
 Z-CA NACZELNIKA  �� Tadeusz Oberc
 SEKRETARZ  �� Andrzej Majkrzak
 SKARBNIK  �� Wies豉w Kowalczyk
 OPIS:

Zadaniem OSP jest zapobieganie po瘸rom oraz wspó責zia豉nie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami,
*branie udzia逝 w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie po瘸rów, zagro瞠 ekologicznych zwi��zanych z ochron�� ��rodowika oraz innych kl瘰k i zdarze,
*informowanie ludnoo��ci o istniej��cych zagro瞠niach po瘸rowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
*rozwijanie wsród cz這nków ochoticzych stra篡 po瘸rnych kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie dzia豉lno��ci kulturalno-o��wiatowej i rozrywkowej,
*uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorz��dowych i pzedstawicielskich.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowa: Micha Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-19 10:05:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-19 10:06Aktualizacja dokonana przez:

Ochotnicza Stra Po瘸rna w Grodziszczu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
 GMINA WIEJSKA  Stoszowice
 KATEGORIA:  Stowarzyszenia i zwi您ki cz這nkowskie
 DATA PUBLIKACJI:  22 Czerwca 2004 16:19
 NAZWA:  Ochotnicza Stra Po瘸rna w Grodziszczu
 ADRES:  Grodziszcze 58 A, 58-262 Ostroszowice
 PREZES  �� Stanis豉w Cendrowicz
 OPIS:

Zadaniem OSP jest zapobieganie po瘸rom oraz wspó責zia豉nie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami,
*branie udzia逝 w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie po瘸rów, zagro瞠 ekologicznych zwi您anych z ochron 鈔odowiska oraz innych kl瘰k i zdarze,
*informowanie ludno軼i o istniej帷ych zagro瞠niach po瘸rowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
*rozwijanie w鈔ód cz這nków ochotniczej stra篡 po瘸rnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie dzia豉lno軼i kulturalno-o鈍iatowej i rozrywkowej,
*uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorz康owych i pzedstawicielskich
* wykonywanie innych zada wynikaj帷ych z przepisów o ochronie przeciwpo瘸rowej oraz niniejszego statutu.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowa: Micha Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-19 10:10:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-19 10:11Aktualizacja dokonana przez:

Ochotnicza Stra Po瘸rna w Budzowie

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
 GMINA WIEJSKA  Stoszowice
 KATEGORIA:  Stowarzyszenia i zwi您ki cz這nkowskie
 DATA PUBLIKACJI:  22 Czerwca 2004 16:21
 NAZWA:  Ochotnicza Stra Po瘸rna w Budzowie
 ADRES:  Budzów 141 A, 57-215 Srebrna Gora
 PREZES OSP  �� Jan Bu豉
 NACZELNIK I GOSPODARZ  �� Jaros豉w Kos
 SEKRETARZ  �� Tomasz Bu豉
 SKARBNIK  �� Józef Czy瞠wski
 CZΜNEK OSP  �� Janusz Wo幡iak
 KOMISJA REWIZYJNA  �� Bogdan Markiel
 KOMISJA REWIZYJNA  �� Zdzis豉w Bu豉
 OPIS:

Zadaniem OSP jest zapobieganie po瘸rom oraz wspó責zia豉nie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami,
*branie udzia逝 w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie po瘸rów, zagro瞠 ekologicznych zwi您anych z ochron 鈔odowiska oraz innych kl瘰k i zdarze,
*informowanie ludno軼i o istniej帷ych zagro瞠niach po瘸rowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
*rozwijanie w鈔ód cz這nków ochotniczej stra篡 po瘸rnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie dzia豉lno軼i kulturalno-o鈍iatowej i rozrywkowej,
*uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorz康owych i pzedstawicielskich
* wykonywanie innych zada wynikaj帷ych z przepisów o ochronie przeciwpo瘸rowej oraz niniejszego statutu.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowa: Micha Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-19 10:16:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-19 10:17Aktualizacja dokonana przez:

Ochotnicza Stra Po瘸rna w Jemnej

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
 GMINA WIEJSKA  Stoszowice
 KATEGORIA:  Stowarzyszenia i zwi您ki cz這nkowskie
 DATA PUBLIKACJI:  22 Czerwca 2004 16:33
 NAZWA:  Ochotnicza Stra Po瘸rna w Jemnej
 ADRES:  Jemna 28 A, 57-215 Srebrna Góra
 PREZES  �� Jan Zyga
 NACZELNIK OSP  �� Emil Sowa
 SEKRETARZ  �� Ryszard Antoszczuk
 SKARBNIK  �� Józef Grycaj
 CZΜNEK ZARZ.U  �� Tadeusz Soli雟ki
 CZΜNEK ZARZ.U  �� Adam Soli雟ki
 OPIS:

Zadaniem OSP jest zapobieganie po瘸rom oraz wspó責zia豉nie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami,
*branie udzia逝 w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie po瘸rów, zagro瞠 ekologicznych zwi您anych z ochron 鈔odowiska oraz innych kl瘰k i zdarze,
*informowanie ludno軼i o istniej帷ych zagro瞠niach po瘸rowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
*rozwijanie w鈔ód cz這nków ochotniczej stra篡 po瘸rnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie dzia豉lno軼i kulturalno-o鈍iatowej i rozrywkowej,
*uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorz康owych i pzedstawicielskich,
* wykonywanie innych zada wynikaj帷ych z przepisów o ochronie przeciwpo瘸rowej oraz niniejszego statutu.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowa: Micha Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-19 10:17:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-19 10:17Aktualizacja dokonana przez:

Ochotnicza Stra Po瘸rna w Lutomierzu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
 GMINA WIEJSKA  Stoszowice
 KATEGORIA:  Stowarzyszenia i zwi您ki cz這nkowskie
 DATA PUBLIKACJI:  22 Czerwca 2004 16:58
 NAZWA:  Ochotnicza Stra Po瘸rna w Lutomierzu
 ADRES:  Lutomierz, 57-215 Srebrna Góra
 OPIS:

Zadaniem OSP jest zapobieganie po瘸rom oraz wspó責zia豉nie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami,
*branie udzia逝 w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie po瘸rów, zagro瞠 ekologicznych zwi您anych z ochron 鈔odowiska oraz innych kl瘰k i zdarze,
*informowanie ludno軼i o istniej帷ych zagro瞠niach po瘸rowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
*rozwijanie w鈔ód cz這nków ochotniczej stra篡 po瘸rnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie dzia豉lno軼i kulturalno-o鈍iatowej i rozrywkowej,
*uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorz康owych i pzedstawicielskich,
* wykonywanie innych zada wynikaj帷ych z przepisów o ochronie przeciwpo瘸rowej oraz niniejszego statutu.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowa: Micha Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-19 10:18:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-19 10:18Aktualizacja dokonana przez:

Ochotnicza Stra Po瘸rna w Przedborowej

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
 GMINA WIEJSKA  Stoszowice
 KATEGORIA:  Stowarzyszenia i zwi您ki cz這nkowskie
 DATA PUBLIKACJI:  22 Czerwca 2004 17:00
 NAZWA:  Ochotnicza Stra Po瘸rna w Przedborowej
 ADRES:  Przedborowa, 57-215 Srebrna Góra
 OPIS:

Zadaniem OSP jest zapobieganie po瘸rom oraz wspó責zia豉nie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami,
*branie udzia逝 w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie po瘸rów, zagro瞠 ekologicznych zwi您anych z ochron 鈔odowiska oraz innych kl瘰k i zdarze,
*informowanie ludno軼i o istniej帷ych zagro瞠niach po瘸rowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
*rozwijanie w鈔ód cz這nków ochotniczej stra篡 po瘸rnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie dzia豉lno軼i kulturalno-o鈍iatowej i rozrywkowej,
*uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorz康owych i pzedstawicielskich,
* wykonywanie innych zada wynikaj帷ych z przepisów o ochronie przeciwpo瘸rowej oraz niniejszego statutu.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowa: Micha Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-19 10:18:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-19 10:19Aktualizacja dokonana przez:

Zesp馧 Szk馧 Publicznych w Grodziszczu

 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
 GMINA WIEJSKA  Stoszowice
 KATEGORIA:  Stowarzyszenia i zwi您ki cz這nkowskie
   
 NAZWA:  Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodziszcze i Wsi Rudnica
 ADRES:  Grodziszcze 4, 57 - 200 Z帳kowice 奸. tel. 74/8186101
 OPIS:

Stowarzyszenie prowadzi Publiczn Szko喚 Podstawow oraz Gimnazjum w Grodziszczu

 

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowa: Micha Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-19 10:19:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-19 10:19Aktualizacja dokonana przez:

Klub Sportowy "Forty"

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
 GMINA WIEJSKA  Stoszowice
 KATEGORIA:  Stowarzyszenia i zwi您ki cz這nkowskie
 DATA PUBLIKACJI:  22 Czerwca 2004 17:02
 NAZWA:  Klub Sportowy "Forty"
 ADRES:  ul. Sportowa 1, 57-215 Srebrna Góra
PREZES Zbigniew Gniadek
TRENER Andrzej Kraso
KAPITAN Remigiusz Markiel
 OPIS:

Celem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej w鈔ód dzieci, m這dzie篡 i doros造ch poprzez:
*wspó責zia豉nie z w豉dzami sportowymi, pa雟twowymi
i samorz康owymi,
*organizacj sekcji i szkole sportowych,
*otaczanie opiek zawodników oraz stwarzanie im dogodnych warunków do rozwoju ró積ych dyscyplin sportu,
*organizowanie zawodów sportowych, organizacj kursów, obozów szkoleniowych dla zawodników i dzia豉czy,
*zarz康zanie posiadanymi obiektami, urzadzeniami sportowymi i rekreacyjnymi dbaj帷 o ich rozbudow, remonty
i konserwacj.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowa: Micha Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-19 10:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-19 10:20Aktualizacja dokonana przez:

Ludowy Klub Sportowy "Wie瘸"

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
 GMINA WIEJSKA  Stoszowice
 KATEGORIA:  Stowarzyszenia i zwi您ki cz這nkowskie
 DATA PUBLIKACJI:  22 Czerwca 2004 17:03
 NAZWA:  Ludowy Klub Sportowy "Wie瘸"
 ADRES:  Rudnica 63, 58-262 Ostoszowice
 PREZES KLUBU  �� Robert Kostan
 Z-CA PREZESA KLUBU  �� Przemys豉w Czekaj
 SKARBNIK KLUBU  �� Grzegorz Kostan
 SEKRETARZ  �� Monika Czekaj
 OPIS:

Celem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej w鈔ód dzieci, m這dzie篡 i doros造ch poprzez:
*wspó責zia豉nie z w豉dzami sportowymi, pa雟twowymi
i samorz康owymi,
*organizacj sekcji i szkole sportowych,
*otaczanie opiek zawodników oraz stwarzanie im dogodnych warunków do rozwoju ró積ych dyscyplin sportu,
*organizowanie zawodów sportowych, organizacj kursów, obozów szkoleniowych dla zawodników i dzia豉czy,
*zarz康zanie posiadanymi obiektami, urzadzeniami sportowymi i rekreacyjnymi dbaj帷 o ich rozbudow, remonty
i konserwacj.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowa: Micha Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-19 10:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-19 10:21Aktualizacja dokonana przez: