Jednostki pomocnicze

Jemna

 

 

Sołtys
Bartosz Andruszewski

 

Rada Sołecka
Kamila Iberle
Jerzy Woźny
Piotr Grzegorczyn
Marek Ciecierka
Józef Plekan

 

Komisja Rewizyjna
Józef Grycaj
Tadeusz Słowik
Sylwia Aleńkuć

 

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2012-10-19 09:57:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-15 09:34Aktualizacja dokonana przez: