Organy

Wójt Gminy

 

Paweł Gancarz
Wójt Gminy

tel. 074/81-64-519

mail: wojt@stoszowice.pl

 


 

 

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Małgorzata Chmiel
tel. 748164538
e-mail: malgorzata.chmiel
Data publikacji: 2012-09-14 15:35:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-04 09:13Aktualizacja dokonana przez:

Rada Gminy

Radni Gminy Stoszowice
Kadencja 2014 - 2018
 Rrzewodnicząca

Aleksandra Tanona

Wiceprzewodnicząca
Joanna Chmiel
Radny
Marcin Józefiak
Radna
Ewelina Cwanek
Radny
Józef Kordas
Radny
Tadeusz Kowalczyk
Radny
Tomasz Krzeszowiec
Radny
Tadeusz Kubicz
Radna
Violetta Miechurska
Radny
Tadeusz Semczuk
Radny
Zdzisław Pilik
Radna
Monika Solińska
Radna
Jolanta Spychalska
Radna
Dorota Wild
Radna
Anna Wronkowska
Radna
Janusz Cendrowicz
do dnia: 09.05.2016r.
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2012-09-14 15:36:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-14 15:14Aktualizacja dokonana przez:

Komisje Rady Gminy

Komisja Budżetowa w składzie:

1. Jolanta Spychalska

2. Tadeusz Kubicz

3. Tadeusz Kowalczyk

4. Tomasz Krzeszowiec

5. Dorota Wild

6. Violetta Miechurska

7. Joanna Chmiel

8. Marcin Józefiak

9. Zbigniew Hojdus

10. Irenusz Gad 

Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych w składzie:

1. Jolanta Spychalska - Przewodnicząca

2. Ewelina Cwanek

3. Zdzisław Pilik

4. Tadeusz Semczuk

5. Zbigniew Hojdus

6. Irenusz Gad

 


 

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Tomasz Krzeszowiec - Przewodniczący

2. Dorota Wild

3. Tadeusz Kubicz

4. Violetta Miechurska

5. Zbigniew Hojdus

 


 

 Komisja Rolnictwa, Turystyki i Rozwoju Gospodarczego w składzie:

1. Tadeusz Kowalczyk - Przewodniczący

2. Monika Solińska

3. Tadeusz Kubicz

4. Ewelina Cwanek

5. Zdzisław Pilik

6. Tomasz Krzeszowiec

7. Violetta Miechurska

8. Irenusz Gad


Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2012-09-14 15:36:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-22 12:20Aktualizacja dokonana przez: