Organy

Wójt Gminy

 

Paweł Gancarz
Wójt Gminy

tel. 074/81-64-519

mail: wojt@stoszowice.pl

 


 

 

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Małgorzata Chmiel
tel. 748164538
e-mail: malgorzata.chmiel@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-09-14 15:35:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-04 09:13Aktualizacja dokonana przez:

Rada Gminy

Radni Gminy Stoszowice
Kadencja 2019 - 2023
 Rrzewodniczący

Marcin Józefiak

Wiceprzewodniczący
Tadeusz Semczuk
Radna
Joanna Chmiel
Radny
Ireneusz Gad
Radny
Robert Giemza
Radna
Grycaj Grażyna
Radny
Zbigniew Hojdus
Radny
Daniel Jabłoński
Radny
Bartosz Jewczuk
Radna
Karina Kaczmarek
Radny
Tadeusz Kowalczyk
Radny
Tadeusz Kubicz
Radny
Czesław Lorek
Radny
Łukasz Sikorski
Radna
Monika Stanek
 
 
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Małgorzata Kucharska
e-mail: m.kucharska@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-09-14 15:36:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-27 13:18Aktualizacja dokonana przez:

Komisje Rady Gminy

Komisja Budżetowa w składzie:

1. Kowalczyk Tadeusz

2. Sikorski Łukasz

3. Gad Ireneusz

4. Chmiel Joanna

5. Kubicz Tadeusz

6. Giemza Robert

7. Hojdus Zbigniew

8. Semczuk Tadeusz

9. Lorek Czesław

10.  Jabłoński Daniel 

Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych w składzie:

1. Jabłoński Daniel

2. Gad Ireneusz

3. Giemza Robert

4. Stanek Monika

5. Zbigniew Hojdus

6. Lorek Czesław

7. Sikorski Łukasz

8. Kaczmarek Karina 


 

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Chmiel Joanna - Przewodnicząca

2. Kubicz Tadeusz

3. Kaczmarek Karina

4. Jewczuk Bartosz

5. Stanek Monika

 


 

 Komisja Rolnictwa, Turystyki i Rozwoju Gospodarczego w składzie:

1. Kowalczyk Tadeusz

2. Semczuk Tadeusz

3. Kubicz Tadeusz

4. Grycaj Grażyna

5. Jewczuk Bartosz

6. Kaczmarek Karina

7. Giemza Robert

8. Hojdus Zbigniew

 


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w składzie:

1. Sikorski Łukasz

2. Grycaj Grażyna

3. Gad Ireneusz

4. Lorek Czesław

5. Jabłoński Daniel

6. Stanek Monika

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Małgorzata Kucharska
e-mail: m.kucharska@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-09-14 15:36:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-27 13:37Aktualizacja dokonana przez: