Niedziela, 22 lipiec 2018 
Imieniny:

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Opis
4751. 2014 r. 2014-10-14 08:51 Anna Badecka dodanie artykułu
4752. PROJEKTY dokumentów planistycznych 2014-10-14 08:51 Anna Badecka aktualizacja treści
4753. OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, ZAWIADOMIENIA 2014-10-14 08:47 Jakub Urbaś aktualizacja treści
4754. OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, ZAWIADOMIENIA 2014-10-14 08:46 Jakub Urbaś aktualizacja treści
4755. OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, ZAWIADOMIENIA 2014-10-14 08:45 Jakub Urbaś dodanie artykułu
4756. DRUKI WNIOSKÓW 2014-10-14 08:45 Anna Badecka aktualizacja treści
4757. Hipolit Gawryjołek 2014-10-14 08:38 Marci Kozak aktualizacja treści
4758. DRUKI WNIOSKÓW 2014-10-14 08:26 Anna Badecka aktualizacja treści
4759. DRUKI WNIOSKÓW 2014-10-14 08:26 Anna Badecka aktualizacja treści
4760. DRUKI WNIOSKÓW 2014-10-14 08:25 Anna Badecka dodanie artykułu
4761. PROJEKTY dokumentów planistycznych 2014-10-14 08:25 Anna Badecka aktualizacja treści
4762. PROJEKTY dokumentów planistycznych 2014-10-14 08:25 Anna Badecka dodanie artykułu
4763. PROJEKTY dokumentów planistycznych 2014-10-14 08:23 Anna Badecka dodanie artykułu
4764. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2014-10-14 08:21 Anna Badecka aktualizacja treści
4765. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2014-10-14 08:20 Anna Badecka dodanie artykułu
4766. Uchwała Nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Stoszowice z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Srebrna Góra (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r. poz. 4639) 2014-10-14 08:20 Anna Badecka dodanie artykułu
4767. Uchwały 2014-10-14 08:19 Anna Badecka usunięcie artykułu
4768. Uchwały 2014-10-14 08:19 Anna Badecka aktualizacja treści
4769. Uchwały 2014-10-14 08:18 Anna Badecka aktualizacja treści
4770. Uchwały 2014-10-14 08:18 Anna Badecka dodanie artykułu
4771. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 2014-10-14 08:17 Anna Badecka aktualizacja treści
4772. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 2014-10-14 08:16 Anna Badecka dodanie artykułu
4773. Różne 2014-10-14 08:13 Jakub Urbaś aktualizacja treści
4774. Różne 2014-10-14 08:13 Jakub Urbaś aktualizacja treści
4775. Różne 2014-10-14 08:10 Jakub Urbaś aktualizacja treści
4776. Różne 2014-10-14 07:55 Jakub Urbaś aktualizacja treści
4777. Różne 2014-10-14 07:51 Jakub Urbaś dodanie artykułu
4778. Roboczy1 2014-10-14 07:50 Anna Badecka aktualizacja treści
4779. Roboczy1 2014-10-14 07:49 Anna Badecka dodanie artykułu
4780. Planowanie przestrzenne 2014-10-14 07:49 Anna Badecka aktualizacja treści
4781. Planowanie przestrzenne 2014-10-14 07:48 Anna Badecka dodanie artykułu
4782. Planowanie przestrzenne 2014-10-14 07:40 Anna Badecka usunięcie artykułu
4783. Planowanie przestrzenne 2014-10-14 07:39 Anna Badecka aktualizacja treści
4784. Marek Janikowski 2014-10-13 13:20 Marci Kozak aktualizacja treści
4785. Henryk Marciniak 2014-10-13 13:18 Marci Kozak aktualizacja treści
4786. Janusz Urbański 2014-10-13 13:17 Marci Kozak aktualizacja treści
4787. Elżbieta Szopian 2014-10-13 13:16 Marci Kozak aktualizacja treści
4788. Dominik Świętoń 2014-10-13 13:14 Marci Kozak aktualizacja treści
4789. Józef Sekuła 2014-10-13 13:13 Marci Kozak aktualizacja treści
4790. Wiesław Płonka 2014-10-13 13:11 Marci Kozak aktualizacja treści
4791. Ferdynand Nosal 2014-10-13 13:10 Marci Kozak aktualizacja treści
4792. Halina Maciejewska 2014-10-13 13:08 Marci Kozak aktualizacja treści
4793. Tadeusz Kubicz 2014-10-13 13:07 Marci Kozak aktualizacja treści
4794. Tomasz Krzeszowiec 2014-10-13 13:06 Marci Kozak aktualizacja treści
4795. Tadeusz Kowalczyk 2014-10-13 13:05 Marci Kozak aktualizacja treści
4796. Józef Kordas 2014-10-13 13:04 Marci Kozak aktualizacja treści
4797. Józef Kordas 2014-10-13 13:03 Marci Kozak aktualizacja treści
4798. Grażyna Grycaj 2014-10-13 13:03 Marci Kozak aktualizacja treści
4799. Teresa Tęsna 2014-10-13 13:02 Marci Kozak aktualizacja treści
4800. Zarządzenie Nr 85/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-13 10:20 Marci Kozak aktualizacja treści
strony:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2018-07-19 10:44:23
  • Licznik odwiedzin: 9628992