Sobota, 23 marzec 2019 
Imieniny:

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Opis
5901. PROJEKTY dokumentów planistycznych 2014-10-14 08:25 Anna Baryluk dodanie artykułu
5902. PROJEKTY dokumentów planistycznych 2014-10-14 08:23 Anna Baryluk dodanie artykułu
5903. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2014-10-14 08:21 Anna Badecka aktualizacja treści
5904. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2014-10-14 08:20 Anna Badecka dodanie artykułu
5905. Uchwała Nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Stoszowice z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Srebrna Góra (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r. poz. 4639) 2014-10-14 08:20 Anna Badecka dodanie artykułu
5906. Uchwały 2014-10-14 08:19 Anna Badecka usunięcie artykułu
5907. Uchwały 2014-10-14 08:19 Anna Badecka aktualizacja treści
5908. Uchwały 2014-10-14 08:18 Anna Badecka aktualizacja treści
5909. Uchwały 2014-10-14 08:18 Anna Badecka dodanie artykułu
5910. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 2014-10-14 08:17 Anna Badecka aktualizacja treści
5911. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 2014-10-14 08:16 Anna Badecka dodanie artykułu
5912. Różne 2014-10-14 08:13 Jakub Urbaś aktualizacja treści
5913. Różne 2014-10-14 08:13 Jakub Urbaś aktualizacja treści
5914. Różne 2014-10-14 08:10 Jakub Urbaś aktualizacja treści
5915. Różne 2014-10-14 07:55 Jakub Urbaś aktualizacja treści
5916. Różne 2014-10-14 07:51 Jakub Urbaś dodanie artykułu
5917. Roboczy1 2014-10-14 07:50 Anna Badecka aktualizacja treści
5918. Roboczy1 2014-10-14 07:49 Anna Badecka dodanie artykułu
5919. Planowanie przestrzenne 2014-10-14 07:49 Anna Badecka aktualizacja treści
5920. Planowanie przestrzenne 2014-10-14 07:48 Anna Badecka dodanie artykułu
5921. Planowanie przestrzenne 2014-10-14 07:40 Anna Badecka usunięcie artykułu
5922. Planowanie przestrzenne 2014-10-14 07:39 Anna Badecka aktualizacja treści
5923. Marek Janikowski 2014-10-13 13:20 Marci Kozak aktualizacja treści
5924. Henryk Marciniak 2014-10-13 13:18 Marci Kozak aktualizacja treści
5925. Janusz Urbański 2014-10-13 13:17 Marci Kozak aktualizacja treści
5926. Elżbieta Szopian 2014-10-13 13:16 Marci Kozak aktualizacja treści
5927. Dominik Świętoń 2014-10-13 13:14 Marci Kozak aktualizacja treści
5928. Józef Sekuła 2014-10-13 13:13 Marci Kozak aktualizacja treści
5929. Wiesław Płonka 2014-10-13 13:11 Marci Kozak aktualizacja treści
5930. Ferdynand Nosal 2014-10-13 13:10 Marci Kozak aktualizacja treści
5931. Halina Maciejewska 2014-10-13 13:08 Marci Kozak aktualizacja treści
5932. Tadeusz Kubicz 2014-10-13 13:07 Marci Kozak aktualizacja treści
5933. Tomasz Krzeszowiec 2014-10-13 13:06 Marci Kozak aktualizacja treści
5934. Tadeusz Kowalczyk 2014-10-13 13:05 Marci Kozak aktualizacja treści
5935. Józef Kordas 2014-10-13 13:04 Marci Kozak aktualizacja treści
5936. Józef Kordas 2014-10-13 13:03 Marci Kozak aktualizacja treści
5937. Grażyna Grycaj 2014-10-13 13:03 Marci Kozak aktualizacja treści
5938. Teresa Tęsna 2014-10-13 13:02 Marci Kozak aktualizacja treści
5939. Zarządzenie Nr 85/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-13 10:20 Marci Kozak aktualizacja treści
5940. Zarządzenie Nr 85/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-13 10:19 Marci Kozak dodanie artykułu
5941. Zarządzenie Nr 85/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-13 10:19 Marci Kozak aktualizacja treści
5942. Zarządzenie Nr 85/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-13 10:16 Marci Kozak dodanie artykułu
5943. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 października 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego 2014-10-13 10:07 Marci Kozak aktualizacja treści
5944. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 października 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego 2014-10-13 08:13 Marci Kozak aktualizacja treści
5945. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 października 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego 2014-10-13 08:11 Marci Kozak dodanie artykułu
5946. Komunikat Wójta Gminy Stoszowice z dnia 6 października 2014 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń i rejestracji kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-10 12:25 Marci Kozak aktualizacja treści
5947. Komunikat Wójta Gminy Stoszowice z dnia 6 października 2014 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń i rejestracji kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-10 11:38 Marci Kozak aktualizacja treści
5948. Komunikat Wójta Gminy Stoszowice z dnia 6 października 2014 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń i rejestracji kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-10 11:29 Marci Kozak dodanie artykułu
5949. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stoszowice o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2014-10-08 11:23 Marci Kozak aktualizacja treści
5950. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stoszowice o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2014-10-08 11:22 Marci Kozak dodanie artykułu
strony:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2019-03-22 13:27:39
  • Licznik odwiedzin: 12792391