Poniedziałek, 27 wrzesień 2021 
Imieniny:

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Opis
1. Zapytanie ofertowe RR.271.19.2021 na zadanie rekultywacyjne pn.: "Różana-Grodziszcze przeciwdziałanie erozji gleby i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych" 2021-09-24 11:35 Jakub Urbaś aktualizacja treści
2. SESJA - wrzesień 2021 2021-09-23 14:52 Jakub Urbaś aktualizacja treści
3. SESJA - wrzesień 2021 2021-09-23 14:51 Jakub Urbaś aktualizacja treści
4. SESJA - wrzesień 2021 2021-09-23 14:50 Jakub Urbaś dodanie artykułu
5. Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich WR.ZUZ.4.4210.225.2021.WB 2021-09-23 14:35 Jakub Urbaś aktualizacja treści
6. Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich WR.ZUZ.4.4210.225.2021.WB 2021-09-23 14:35 Jakub Urbaś dodanie artykułu
7. W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej "Stoszowice 2" o mocy 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na działce nr ew. 1133 obręb Budzów" 2021-09-22 17:07 Jakub Urbaś aktualizacja treści
8. W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej "Stoszowice 2" o mocy 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na działce nr ew. 1133 obręb Budzów" 2021-09-22 17:05 Jakub Urbaś dodanie artykułu
9. Zarządzenie nr 57/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 14 września 2021 r. 2021-09-21 09:00 Jakub Urbaś aktualizacja treści
10. Zarządzenie nr 57/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 14 września 2021 r. 2021-09-21 08:59 Jakub Urbaś dodanie artykułu
11. Zarządzenie nr 46/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 22 lipca 2021 r. 2021-09-21 08:59 Jakub Urbaś aktualizacja treści
12. Zarządzenie nr 46/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 22 lipca 2021 r. 2021-09-21 08:58 Jakub Urbaś dodanie artykułu
13. Wójt Gminy Stoszowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i nieruchomości w Urzędzie Gminy w Stoszowicach 2021-09-20 11:00 Robert Sarna aktualizacja treści
14. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 2021-09-16 13:31 Jakub Urbaś aktualizacja treści
15. Zapytanie ofertowe RR.271.19.2021 na zadanie rekultywacyjne pn.: "Różana-Grodziszcze przeciwdziałanie erozji gleby i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych" 2021-09-10 13:03 Jakub Urbaś aktualizacja treści
16. Zapytanie ofertowe RR.271.19.2021 na zadanie rekultywacyjne pn.: "Różana-Grodziszcze przeciwdziałanie erozji gleby i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych" 2021-09-09 15:08 Jakub Urbaś aktualizacja treści
17. Zarządzenie nr 56/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 sierpnia 2021 r. 2021-09-08 17:06 Jakub Urbaś aktualizacja treści
18. Zarządzenie nr 56/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 sierpnia 2021 r. 2021-09-08 17:05 Jakub Urbaś dodanie artykułu
19. Zarządzenie nr 55/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 sierpnia 2021 r. 2021-09-08 17:05 Jakub Urbaś aktualizacja treści
20. Zarządzenie nr 55/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 sierpnia 2021 r. 2021-09-08 17:05 Jakub Urbaś dodanie artykułu
21. Zarządzenie nr 54/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 sierpnia 2021 r. 2021-09-08 17:05 Jakub Urbaś aktualizacja treści
22. Zarządzenie nr 54/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 sierpnia 2021 r. 2021-09-08 17:04 Jakub Urbaś dodanie artykułu
23. Zarządzenie nr 53/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 sierpnia 2021 r. 2021-09-08 17:04 Jakub Urbaś aktualizacja treści
24. Zarządzenie nr 53/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 sierpnia 2021 r. 2021-09-08 17:03 Jakub Urbaś dodanie artykułu
25. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, zlokalizowanej na działce nr 82 oraz 398 w Srebrnej Górze – proponowana nazwa: ulica adm. Józefa Unruga. 2021-09-08 16:25 Małgorzata Kucharska aktualizacja treści
26. Wójt Gminy Stoszowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i nieruchomości w Urzędzie Gminy w Stoszowicach 2021-09-07 11:36 Robert Sarna aktualizacja treści
27. Zarządzenie nr 52/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 sierpnia 2021 r. 2021-09-07 09:03 Jakub Urbaś aktualizacja treści
28. Zarządzenie nr 52/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 sierpnia 2021 r. 2021-09-07 09:02 Jakub Urbaś dodanie artykułu
29. Zapytanie ofertowe RR.271.19.2021 na zadanie rekultywacyjne pn.: "Różana-Grodziszcze przeciwdziałanie erozji gleby i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych" 2021-09-07 08:59 Jakub Urbaś aktualizacja treści
30. Zapytanie ofertowe RR.271.19.2021 na zadanie rekultywacyjne pn.: "Różana-Grodziszcze przeciwdziałanie erozji gleby i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych" 2021-09-02 15:24 Jakub Urbaś aktualizacja treści
31. Zapytanie ofertowe RR.271.19.2021 na zadanie rekultywacyjne pn.: "Różana-Grodziszcze przeciwdziałanie erozji gleby i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych" 2021-09-02 15:24 Jakub Urbaś aktualizacja treści
32. Zapytanie ofertowe RR.271.19.2021 na zadanie rekultywacyjne pn.: "Różana-Grodziszcze przeciwdziałanie erozji gleby i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych" 2021-09-02 15:23 Jakub Urbaś aktualizacja treści
33. Zapytanie ofertowe RR.271.19.2021 na zadanie rekultywacyjne pn.: "Różana-Grodziszcze przeciwdziałanie erozji gleby i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych" 2021-09-02 15:22 Jakub Urbaś aktualizacja treści
34. Zapytanie ofertowe RR.271.19.2021 na zadanie rekultywacyjne pn.: "Różana-Grodziszcze przeciwdziałanie erozji gleby i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych" 2021-09-02 15:21 Jakub Urbaś dodanie artykułu
35. Zarządzenie nr 51/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 24 sierpnia 2021 r. 2021-09-01 15:37 Jakub Urbaś aktualizacja treści
36. Zarządzenie nr 51/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 24 sierpnia 2021 r. 2021-09-01 15:37 Jakub Urbaś dodanie artykułu
37. Zarządzenie nr 50/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 20 sierpnia 2021 r. 2021-09-01 15:37 Jakub Urbaś aktualizacja treści
38. Zarządzenie nr 50/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 20 sierpnia 2021 r. 2021-09-01 15:36 Jakub Urbaś dodanie artykułu
39. Zarządzenie nr 49/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 20 sierpnia 2021 r. 2021-09-01 15:36 Jakub Urbaś aktualizacja treści
40. Zarządzenie nr 49/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 20 sierpnia 2021 r. 2021-09-01 15:36 Jakub Urbaś dodanie artykułu
41. Zarządzenie nr 48/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 12 sierpnia 2021 r. 2021-09-01 15:35 Jakub Urbaś aktualizacja treści
42. Zarządzenie nr 48/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 12 sierpnia 2021 r. 2021-09-01 15:34 Jakub Urbaś dodanie artykułu
43. UCHWAŁA NR XXVII/183/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 26 sierpnia 2021 r. 2021-09-01 11:32 Jakub Urbaś aktualizacja treści
44. UCHWAŁA NR XXVII/183/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 26 sierpnia 2021 r. 2021-09-01 11:31 Jakub Urbaś dodanie artykułu
45. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Stoszowice RR.6220.1.8.2018 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW i powierzchni zabudowy do 8,12 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej nr 98 w obrębie Rudnicy w gminie Stoszowice" 2021-08-31 07:09 Jakub Urbaś aktualizacja treści
46. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Stoszowice RR.6220.1.8.2018 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW i powierzchni zabudowy do 8,12 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej nr 98 w obrębie Rudnicy w gminie Stoszowice" 2021-08-31 07:08 Jakub Urbaś dodanie artykułu
47. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Stoszowice RR.6220.1.8.2018 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW i powierzchni zabudowy do 8,12 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej nr 98 w obrębie Rudnicy w gminie Stoszowice" 2021-08-31 07:07 Jakub Urbaś dodanie artykułu
48. Ogłoszenie o przeprowadzeniu przedterminowych wyborów sołtysa w sołectwie Srebrna Góra 2021-08-30 09:14 Małgorzata Kucharska aktualizacja treści
49. Ogłoszenie o przeprowadzeniu przedterminowych wyborów sołtysa w sołectwie Srebrna Góra 2021-08-30 09:13 Małgorzata Kucharska aktualizacja treści
50. Ogłoszenie o przeprowadzeniu przedterminowych wyborów sołtysa w sołectwie Srebrna Góra 2021-08-30 09:13 Małgorzata Kucharska aktualizacja treści
strony:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2021-09-24 11:35:10
  • Licznik odwiedzin: 32234842