Piątek, 20 maj 2022 
Imieniny:

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Opis
351. Zapytanie ofertowe na dostawę oleju opałowego lekkiego do celów ogrzewania budynku Urzędu Gminy w Stoszowicach w 2022 r. 2022-02-09 10:58 Robert Sarna aktualizacja treści
352. Zapytanie ofertowe na dostawę oleju opałowego lekkiego do celów ogrzewania budynku Urzędu Gminy w Stoszowicach w 2022 r. 2022-02-09 10:57 Robert Sarna aktualizacja treści
353. Zapytanie ofertowe na dostawę oleju opałowego lekkiego do celów ogrzewania budynku Urzędu Gminy w Stoszowicach w 2022 r. 2022-02-09 10:55 Robert Sarna aktualizacja treści
354. Zapytanie ofertowe na dostawę oleju opałowego lekkiego do celów ogrzewania budynku Urzędu Gminy w Stoszowicach w 2022 r. 2022-02-09 10:54 Robert Sarna dodanie artykułu
355. Zapytanie ofertowe na świadczenie w 2022 r. usług w zakresie audytu wewnętrzego zgodnie z wymogami stawianymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 2022-02-07 12:14 Robert Sarna aktualizacja treści
356. Zapytanie ofertowe na świadczenie w 2022 r. usług w zakresie audytu wewnętrzego zgodnie z wymogami stawianymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 2022-02-07 12:11 Robert Sarna aktualizacja treści
357. Zapytanie ofertowe na świadczenie w 2022 r. usług w zakresie audytu wewnętrzego zgodnie z wymogami stawianymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 2022-02-07 12:07 Robert Sarna dodanie artykułu
358. Zarządzenie nr 89/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2021 r. 2022-02-04 13:53 Jakub Urbaś aktualizacja treści
359. Zarządzenie nr 89/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2021 r. 2022-02-04 13:52 Jakub Urbaś dodanie artykułu
360. Obwieszczenie-zawiadomienie Wójta Gminy Stoszowice RR.6220.4.10.2022 o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej Stoszowice 2 o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na działkach nr 1133" obręb Budzów gmina Stoszowice 2022-02-04 09:24 Jakub Urbaś aktualizacja treści
361. Obwieszczenie-zawiadomienie Wójta Gminy Stoszowice RR.6220.4.10.2022 o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej Stoszowice 2 o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na działkach nr 1133" obręb Budzów gmina Stoszowice 2022-02-04 09:23 Jakub Urbaś dodanie artykułu
362. UCHWAŁA NR XXXII/210/2022 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 20 stycznia 2022 r. 2022-02-03 15:27 Jakub Urbaś aktualizacja treści
363. UCHWAŁA NR XXXII/210/2022 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 20 stycznia 2022 r. 2022-02-03 15:27 Jakub Urbaś dodanie artykułu
364. UCHWAŁA NR XXXII/209/2022 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 20 stycznia 2022 r. 2022-02-03 15:27 Jakub Urbaś aktualizacja treści
365. UCHWAŁA NR XXXII/209/2022 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 20 stycznia 2022 r. 2022-02-03 15:26 Jakub Urbaś dodanie artykułu
366. UCHWAŁA NR XXXII/208/2022 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 20 stycznia 2022 r. 2022-02-03 15:26 Jakub Urbaś aktualizacja treści
367. UCHWAŁA NR XXXII/208/2022 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 20 stycznia 2022 r. 2022-02-03 15:26 Jakub Urbaś dodanie artykułu
368. UCHWAŁA NR XXXII/207/2022 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 20 stycznia 2022 r. 2022-02-03 15:26 Jakub Urbaś aktualizacja treści
369. UCHWAŁA NR XXXII/207/2022 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 20 stycznia 2022 r. 2022-02-03 15:25 Jakub Urbaś dodanie artykułu
370. UCHWAŁA NR XXXII/206/2022 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 20 stycznia 2022 r. 2022-02-03 15:25 Jakub Urbaś aktualizacja treści
371. UCHWAŁA NR XXXII/206/2022 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 20 stycznia 2022 r. 2022-02-03 15:25 Jakub Urbaś dodanie artykułu
372. UCHWAŁA NR XXXII/205/2022 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 20 stycznia 2022 r. 2022-02-03 15:24 Jakub Urbaś aktualizacja treści
373. UCHWAŁA NR XXXII/205/2022 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 20 stycznia 2022 r. 2022-02-03 15:23 Jakub Urbaś dodanie artykułu
374. 2022 2022-02-03 15:20 Jakub Urbaś aktualizacja treści
375. 2022 2022-02-03 15:20 Jakub Urbaś aktualizacja treści
376. 2022 2022-02-03 15:20 Jakub Urbaś dodanie artykułu
377. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 r 2022-02-01 16:47 Robert Sarna aktualizacja treści
378. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 r 2022-02-01 16:47 Robert Sarna aktualizacja treści
379. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 r 2022-02-01 16:43 Robert Sarna dodanie artykułu
380. Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich WR.ZUZ.4.4211.1.2022.MM 2022-01-28 13:20 Jakub Urbaś aktualizacja treści
381. Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich WR.ZUZ.4.4211.1.2022.MM 2022-01-28 13:18 Jakub Urbaś dodanie artykułu
382. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 2022-01-25 15:29 Jakub Urbaś aktualizacja treści
383. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 2022-01-25 15:28 Jakub Urbaś dodanie artykułu
384. Plan postępowań o udzielenie zamówień 2022-01-25 15:27 Jakub Urbaś aktualizacja treści
385. Plan postępowań o udzielenie zamówień 2022-01-25 15:26 Jakub Urbaś dodanie artykułu
386. Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. Rewitalizacja zabytkowego parku w Grodziszczu – III etap 2022-01-25 14:50 Małgorzata Kucharska aktualizacja treści
387. Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. Rewitalizacja zabytkowego parku w Grodziszczu – II etap 2022-01-25 14:49 Małgorzata Kucharska aktualizacja treści
388. Informacja dotyczaca konta organizacji, zmian we wniosku oraz dofinansowania obniżenia opłat rodzica za pobyt dziecka w instytucji - 2022 2022-01-20 13:25 Robert Sarna aktualizacja treści
389. Informacja dotyczaca konta organizacji, zmian we wniosku oraz dofinansowania obniżenia opłat rodzica za pobyt dziecka w instytucji - 2022 2022-01-20 13:24 Robert Sarna dodanie artykułu
390. Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. Rewitalizacja zabytkowego parku w Grodziszczu – III etap 2022-01-20 08:15 Małgorzata Kucharska aktualizacja treści
391. Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. Rewitalizacja zabytkowego parku w Grodziszczu – III etap 2022-01-20 08:14 Małgorzata Kucharska aktualizacja treści
392. Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. Rewitalizacja zabytkowego parku w Grodziszczu – II etap 2022-01-20 08:12 Małgorzata Kucharska aktualizacja treści
393. 2022 2022-01-17 11:40 Jakub Urbaś aktualizacja treści
394. Obwieszczenie o polowaniach zbiorowych w obwodzie łowieckim nr 333 Lesnictwo Jemna i Grodziszcze 2022-01-17 11:38 Jakub Urbaś aktualizacja treści
395. Obwieszczenie o polowaniach zbiorowych w obwodzie łowieckim nr 333 Lesnictwo Jemna i Grodziszcze 2022-01-17 11:38 Jakub Urbaś dodanie artykułu
396. 2022 2022-01-17 11:38 Jakub Urbaś aktualizacja treści
397. 2022 2022-01-17 11:37 Jakub Urbaś dodanie artykułu
398. Platforma zakupowa 2022-01-13 08:41 Jakub Urbaś aktualizacja treści
399. Zarządzenie nr 3/2022 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 12 stycznia 2022 r. 2022-01-13 08:09 Jakub Urbaś aktualizacja treści
400. Zarządzenie nr 3/2022 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 12 stycznia 2022 r. 2022-01-13 08:08 Jakub Urbaś dodanie artykułu
strony:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255
  • Data aktualizacji: 2022-05-18 13:46:52
  • Licznik odwiedzin: 39481932